Fristen for å sende inn bedekningslister var den 1. oktober, og den 13. oktober presenterte vi bedekningstallene for 2020. Etter dette har det blitt registrert ytterligere bedekninger, som gjør at tallene for 2020 må kunne karakteriseres som svært positive for rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest.

Dølahesten har 28 flere bedekte hopper i år enn i fjorårets sesong, fjordhesten har 21 flere bedekte hopper og nordlandshest/lyngshesten har 15 flere bedekte hopper. Dette er en betydelig utvikling i positiv retning - for dølahesten har det ikke vært så høye tall på 10 år. Differansen mellom antall bedekte hopper og antall bedekninger skyldes at noen hopper er bedekt av to hingster.

En oversikt over antall bedekninger for hingstene i rasene finner du her. Skulle du oppdage at det er noen feil eller mangler i lista, ber vi deg om å gi beskjed om dette direkte til oss på registrering@nhest.no

Bedekningstall for norsk kaldblodstraver finner du på www.travsport.no.

Tabell: Antall hingster brukt, antall bedekte hopper og antall bedekninger per 22.oktober 2020.

Bedekninger_tabell.jpg

Utvikling bedekte hopper 2020_22.10[2].jpg