2020 har så langt vært et spesielt år på mange måter, og det har vært en viss bekymring for om situasjonen rundt covid-19 også ville påvirke antallet hopper som ble bedekt - noe som også avlsorganisasjonene tok tak i med forskjellige avlsfremmende tiltak. Vi er glade for å kunne si at tallene for 2020 ser bra ut for de tre nasjonale rasene NHS fører register for. Nordlandshest/lyngshesten ser ut til å være på tilsvarende nivå som i fjor, med seks hopper mindre, det samme med fjordhesten som har to flere bedekte hopper. Dølahesten har 19 flere bedekte hopper i år enn i fjorårets sesong. Differansen mellom antall bedekte hopper og antall bedekninger skyldes at noen hopper er bedekt av to hingster.

Vi tar forbehold om at tallene kan endre seg noe for alle tre raser, om det skulle være noen som fortsatt ikke er registrert bedekt. En oversikt over antall bedekninger for hingstene i rasene finner du her. Skulle du oppdage at det er noen feil eller mangler i lista, ber vi deg om å gi beskjed om dette direkte til oss på registrering@nhest.no

Bedekningstall for norsk kaldblodstraver finner du på www.travsport.no.

Tabell: Antall hingster brukt, antall bedekte hopper og antall bedekninger per 12.oktober 2020.

Bedekninger.jpg

Utvikling antall bedekte hopper 2010 til 2020.jpg