Styreleder i Stiftelsen Norsk Hestesenter, Bente Odlo, har i statsråd i dag blitt oppnevnt som ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet, hvor hun skal lede avdeling for matpolitikk. Hun fratrer derfor vervet som styreleder ved NHS med umiddelbar virkning. Landbruks- og matdepartementet oppnevner ny styreleder.

Her finner du oversikt over styret for perioden 2019-2021.