Torild Jacobsen jobber som avdelingsdirektør hos Fylkesmannen i Innlandet. Hun er utdannet innen landbruk og markedsøkonomi, og har tidligere jobbet i blant annet Landbruks- og matdepartementet, hvor oppgaver knyttet til virksomhetsstyring var sentrale. Torild overtar etter Bente Odlo som var styreleder inntil desember 2019.

Vi ønsker Torild velkommen!