Innavlsberegningsverktøyet EvA var planlagt lansert på nett for bruk i avlsplanlegging for oppdrettere av nasjonale raser 1. mars i år. Grunnet kapasitetsproblemer hos Norsk Rikstoto, som leverer våre dataløsninger, har lanseringen dessverre blitt forsinket. Arbeidet har startet, og vi håper at det er på plass til bedekningssesongen starter for fullt. Vi informerer bredt i samarbeid med organisasjonene når EvA er tilgjengelig.