Flere av valgene som er gjort med tanke på hvordan EvA fremstår, samt hvilke dyr som er søkbare, er basert på en avveining mellom hvordan et slikt system optimalt bør fungere med tanke på bevaring av rasene, og kostnader for utvikling og vedlikehold av systemet. Dette er den første versjonen av EvA på nett, vi jobber med planer om mer avanserte versjoner på sikt. Oppdateringer og ny funksjonalitet utarbeides basert på erfaringer, tilbakemeldinger og finansieringsmuligheter.

Søke opp hester

For å søke opp en hest starter du å skrive hestens navn, da vil forslag komme opp i menyen, eventuelt kan du rulle nedover listen for å finne den hesten du leter etter. Det er ikke mulig å skrive navn når du bruker nettbrett eller telefon, men det skal være mulig å skrive første bokstav i hestens navn for å komme til riktig sted i alfabetet.

Beregninger og mulige valg

Innavlsgraden for hypotetisk avkom etter testparing beregnes på bakgrunn av all kjent stamme hos hingsten og hoppa, og presenteres med to desimaler. All kjent stamme vil si all stamme som er registrert på det enkelte dyret i rasenes register.

Det er kun mulig å velge ferdig registrerte hingster og hopper som er 30 år eller yngre, og som ikke står som døde eller kastrerte i stamboka. Det betyr at hester først dukker opp som valg i menyen når de er ferdig registrert i stamboka for rasen.

Det er ikke mulig å søke opp døde eller kastrerte foreldre for å beregne innavlsgrad for allerede fødte avkom, da innavlsgrad for dyr som allerede lever ikke har betydning for utviklingen i innavlsgrad for rasene. Her finner du fakta om innavl.

Det er i denne første versjonen ikke lagt begrensninger på at hingster må være avlsgodkjent for at de skal kunne velges som far til hypotetisk avkom. Dette for at det skal være mulig å se på mulige kombinasjoner frem i tid, for eksempel om du planlegger å bruke en unghingst som er meldt til hingsteutstilling, og muligens kan bli tilgjengelig.

Vi har i denne versjonen av EvA på nett valgt å vise alle hester som ikke er registrerte som kastrerte eller døde for å synliggjøre behovet for at hesteeiere tar ansvar og melder inn endringer på sine hester til registeret. EvA oppdateres automatisk når en hest blir registrert som kastrert eller død. Det er viktig for bevaring og arbeid med rasene at vi til enhver tid har så oppdatert informasjon om alle hester som mulig.

Vær oppmerksom på at hingster må være kåret/premiert/avlsgodkjent før de kan brukes i avl. Se de enkelte rasenes hingstekataloger og avlsplaner for informasjon.

Innavlsråd

Det er laget generelle råd for hver rase med tanke på innavlsnivå, disse vil kunne justeres jevnlig basert på utvikling i rasene. Det viktigste når du skal bedekke hoppa di er å finne en hingst som passer henne eksteriør-, helse- og bruksmessig, deretter bør du vektlegge innavlsgraden for avkommet. Anbefalte maksgrenser er i første omgang satt relativt høyt for å unngå at innavlsgraden påvirker antall bedekkinger i negativ retning. Se gjerne her (lenke til fakta om innavl) for litt mer informasjon om innavl.

Visning av stamtavlegitter

Stamtavlen vises i denne versjonen som et statisk bilde med fem generasjoner per testparing hvor alle felles forfedre hos hingst og hoppe fargemerkes for å vise hvem som bidrar til innavlsgraden for det hypotetiske avkommet. Hvis dere ønsker informasjon om stamme lenger bak må dere gå til Stambok på nett og søke opp hestene der.