Tilleggsregistrering ved permanent innførsel (import)

Det er mange hester rundt i vårt land som ikke er registrert i Nasjonalt Hesteregister. Kravet om at alle hester skal være registrert i et nasjonalt register finner vi i Forskrift om identifikasjon med dyr av hestefamilien (som gjennomfører forordning (EU) 2015/262).

Det er ikke nok at hesten er registrert i f.eks. HorsePro via Norges Rytterforbund. Hesten må i tillegg være registrert hos en norsk passutsteder. Dette betyr en avlsorganisasjon for renrasede hester, eller Norsk Ponniavlsforening, Norsk Varmblod eller Norsk Hestesenter - som også registrer hester uten godkjent avstamning. Ta kontakt med den aktuelle organisasjonen for å få din hest registrert.

Nasjonalt hesteregister skal ha en total oversikt over hester som holdes permanent i Norge. Dersom hesten innføres permanent (holdes i Norge i mer enn 90 dager) stilles det krav om at identitetsopplysninger om hesten tilleggsregistreres hos det norske passutstedende organ som passer for kategorien av hest/ponni, ved å sende inn hestepasset til aktuelt passutstedende organ.

Unntak fra dette kravet er midlertidig opphold for hingster i bedekningssesongen, opphold på veterinærklinikk av medisinske årsaker og hester som slaktes senest 10 dager etter innførsel.

Følgende norske organer kan utstede hestepass og tilleggsregistrere importer:

  • Varmblodstraver og kaldblodstraver: Det Norske Travselskap
  • Fullblodsaraber: Norsk Araberhestforening (NAHF)
  • Shagyaaraber: NAHF's Shagya-avdeling
  • Varmblods ridehest: Norsk Varmblod
  • Islandshest: Norsk Islandshestforening
  • Engelsk fullblod: Norsk Jockeyclub
  • Lippizzaner: Norsk Lipizzanerforening
  • Britiske ponniraser, sportsponni, gotlandsruss, amerikansk miniatyrhest: Norsk Ponniavlsforening
  • Dølahest, fjordhest og nordlands-/lyngshest, Gypsy Cob, Pinto, Quarter m.fl.: Norsk Hestesenter
  • Dansk varmblods ridehest: Dansk Varmblod Norge

Hester uten godkjent avstamning/rase tilleggsregistreres hos følgende organisasjoner: