«Hesteforsk» er et forskningsstudium med mål om økt forståelse og visualisering av samfunnsøkonomiske effekter av hestenæringen. Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Norge og Sverige. Les mer om prosjektet her.

Alle som holder på hestesport i Norge inviteres nå til å delta i en spørreundersøkelse. I arbeidet med hestesportens rammevilkår i Norge er det viktig å ha oppdatert informasjon om den verdiskapningen hesten bidrar med. For å skaffe et så riktig datagrunnlag som mulig ønsker vi å få registrert informasjon fra alle som holder på med hest, enten man er næringsdrivende eller har det som hobby. Derfor oppfordres alle som holder på med hest, på tvers av grener i hestesporten, til å delta i undersøkelsene.

Prosjektet har to spørreundersøkelser:

  1. Spørreundersøkelse rettet mot bedrifter: Denne undersøkelsen er rettet mot næringsdrivende i hestesporten og de som driver eller eier virksomhet som er koblet mot hest (enkeltpersonsforetak, aksjeselskap, kommune/fylke eller lignende). Aktuelle målgrupper er profesjonelle trav- og/eller galopptrenere, avls- og hingstestasjoner, rideskoler, hest i turistnæring, hest i terapi også videre. Vi ønsker også svar fra denne målgruppen i spørreundersøkelse nummer to (se informasjon under).
  2. Spørreundersøkelse rettet mot alle som driver med hest: Denne undersøkelsen er rettet mot alle som driver med hest/hesteaktivitet, både på fulltid og fritid. Undersøkelsen er delt i to versjoner, der den ene er for de som eier eller dekker kostnader knyttet til hesteholdet, og den andre er for hesteinteresserte som går på trav- eller rideskole eller er fôrrytter.

Delta i undersøkelsen her:

START UNDERSØKELSE FOR BEDRIFTER

START UNDERSØKELSE FOR ALLE SOM HOLDER PÅ MED HEST

Alle som deltar i undersøkelsen for «alle som holder på med hest» er med i trekningen av to gavekort hos en forhandler av hesteutstyr med en verdi på kroner 5 000,-! Trekningen gjennomføres i løpet av mai. Man kan svare på undersøkelsen via både mobil, PC og Ipad, men det anbefales å benytte Ipad eller PC med tanke skjermstørrelse.  

Undersøkelsen vil som et utgangspunkt være åpen en måned fremover. Prosjektet planlegger å presentere resultater i løpet av høsten 2023.

Har du spørsmål?
Kontakt Norsk Institutt for bioøkonomi ved prosjektleder Grete Stokstad på e-post grete.stokstad@nibio.no