Lørdag 28. mars blir det kuskesertifiseringsprøve på Mo og Øyrane videregående skole sine lokaliteter på Mo i Sunnfjord kommune.

Tidsplan for dagen:
09:00 Oppmøte, registrering, info
09:15 Teoriprøve
10:15 Gjennomgang av brukskjøringsbanen
11:00 Kjøring
13:30 Lunsj
14:00 Landveiskjøring
17:00 Sensur

Pris: kr 3000,-, dette blir fakturert av Norsk Hestesenter. Lunsj er inkludert i prisen.

Bindende påmelding til marie.hagens@hotmail.no eller på telefon 414 59 298 innen 10. mars. Det må være minimum seks deltagere for at prøva skal bli avholdt.

Det er mulig med oppstalling på området mot et tillegg i pris, gi beskjed ved påmelding. 

Alle er velkomne, og spesielt dersom du tar på deg ulike kjøreoppdrag. For å kunne påta seg slike oppdrag er det viktig å tenke sikkerhet og at kusken har de nødvendige kunnskaper om hva et slikt oppdrag innebærer av ansvar. Derfor har NHS dette tilbudet om kuskesertifisering. Det er viktig at du er godt forberedt og har lest pensum før prøva, se mer informasjon her.

Det er ønskelig at man stiller med egne hester og vogner slik at sensor ser samarbeidet mellom hest og kusk. Maks to kusker per hest. Det skal brukes firhjulsvogn, og ved parkjøring skal den ha brems. (Førde Fjordhestlag stiller med firhjulsvogn dersom dette blir vanskelig å frakte med).

Velkommen!