I likhet med de fleste andre bygninger på Norsk Hestesenter, må du nå bruke en elektronisk adgangsbrikke for å komme inn i det midterste ridehuset. Brikken leses av utenfor ridehuset, og den må brukes både for å komme inn hovedporten og sidedøren. Du behøver ikke brikken for å komme ut av ridehuset.

Hovedårsaken til at vi innfører dette systemet i midtre ridehus er at enkelte brukere ikke fjerner hestemøkk etter endt treningsøkt. Møkk som blir liggende, blir tråkket ned i bunnen – og ødelegger denne over tid. Bunnen må da skiftes oftere enn normalt, noe som er svært kostbart. I tillegg har det innimellom ikke blitt ryddet opp hindermateriale etter bruk, og vi har også registrert at det er noen som benytter ridehuset uten å betale for seg. Så ved å innføre dette systemet håper vi at ridehuset alltid skal være trivelig å komme til, og at bunnen holder god kvalitet på dens tilmålte tid.

Vi gjør oppmerksom på at adgangsbrikken er personlig, det vil si at den registreres på ditt navn. Dette betyr at systemet registrerer den som låser opp, og at Norsk Hestesenter ved behov kan se hvem som har låst seg inn i ridehuset på et aktuelt tidspunkt. Vi presiserer at dette er informasjon vi kun henter ut i særskilte tilfeller. Data knyttet til brikken blir slettet når brikken deaktiveres. Brikken programmeres for tidsrommet du betaler for (f.eks. et helt år, et halvt år osv.). Mister du brikken vil det være 200 kr i egenandel.

De private som allerede har betalt for bruk framover, kan hente ut adgangsbrikke i administrasjonen i vår åpningstid (08.00-15.30). Hvis du ikke har mulighet til å hente brikken på dagtid, kan du avtale annen overlevering med Bente på nhest@nhest.no eller 61 16 55 00.

Ønsker du å betale for privat bruk av ridehus framover, gjør du dette ved å vippse, betale til bankkonto eller betale med kort i administrasjonen. Her finner du priser og betalingsinformasjon. VIKTIG! Merk betalingen med hva det gjelder og hvilket tidsrom du betaler for. Brikke hentes ut på samme måte som beskrevet ovenfor. Opplåsning til timesleie gjøres etter avtale.

Spørsmål rundt det nye systemet kan rettes til nhest@nhest.no eller 61 16 55 00.