Dølahest

Styret i Landslaget for Dølahest (LD) har tidligere besluttet følgende:

 • Ingen tidligere kårede og premierte hingster kan komme til visning i år.
 • De som hadde avlsgodkjenning i 2019, får denne videreført for sesongen 2020.
 • Hingster til UB, møter først i 2021. Det samme gjelder for hingster til tredjegangsvisning.

Nytt om klasse 3, 2b og 1b
Styret i LD jobber for å få til at det skal gjennomføres en form for avlsvurdering på Stav av de hingster som er meldt til kåring i år. Dersom det blir mulig å samle hingstene på Stav, vil hingstene måtte avlegge en kjøreprøve og bli vurdert av et dommerlag. Kun hingster med godkjente røntgenbilder og veterinærundersøkelse kan møte. Hingstene vil ikke bli rangert eller få karakterer, men kan oppnå kåret grad for 2020. Kårede hingster må følge gjeldende løp for videre avlsgodkjenning i 2021 (UB). Blir det ikke mulig å gjennomføre en samling, vil vi forsøke å sende rundt et eller flere dommerpar til en vurdering hjemme hos den enkelte hingsteeier/trener. Også her gjelder samme krav og muligheter som ved en samling på Stav.

Hvis ikke noen av de skisserte alternativene ovenfor blir mulig å gjennomføre, vil styret i LD se på alternativer for å løse utfordringene før årets avlssesong. Så snart dette blir klart, vil det bli formidlet til hingsteeierne.

LD tilbyr også blant annet gratis annonsering i årets hingstekatalog og dekker veterinærsjekk med inntil kr 1.000,-.

For mer informasjon, se brev fra Landslaget for dølahest

Lurer du på noe? Kontakt Olav Stormorken (leder i avslutvalget) på olav.stor@gmail.com eller leder i Landslaget for dølahest, Stine Brunsberg, på leder@dolahesten.no.

Fjordhest

Styret og avlsutvalget i Norges Fjordhestlag har tidligere besluttet følgende:

 • De eldre hingstene, klasse 1A, får utsettelse for å vises til 2021.
 • UB-hingstene, klasse 2A, får beholde sin avlsgodkjenning for ett år til og bes om å komme til UB og ny visning for videre avlsgodkjenning / premiering i 2021.
 • Eldre hingster, klasse 1B, som tidligere ikke har kårings- eller premiegrad, må om de meldes komme tilbake for vurdering i 2021.

Nytt om klasse 3 og 2b
Det gis midlertidig avlsgodkjenning på alle fjordhingster meldt til førstegangsvisning i klasse 2b og klasse 3 i 2020. Alle hingstene må gjennomføre en helseundersøkelse utført av lokal veterinær. Utstillingsveterinær på Nordfjordeid, Torbjørn Nes Hjelle, og leder i kåringsnemda, Nils Ivar Dolvik, vil rettlede de lokale veterinærene. De vil også vurdere helseattestene som blir sendt inn, og slik sikre at hingstene som blir satt i avl fyller kravene i avlsplanen for helse, holdbarhet, avtegn og diskvalifiserende lidelser.

Hingster meldt i klasse 2b som tidligere har fått 0 pr. får ikke avlsgodkjenning for 2020, men blir bedt om å komme tilbake for ny vurdering av kåringsnemnda i 2021.

Hingstene som blir godkjente etter vurdering av veterinærattest vil få ei kvote på 5 hopper for 2020. Hingster som blir leid eller kjøpt av et lag får ei kvote på 20 hopper.

For mer informasjon, se brev fra Norges Fjordhestlag

Lurer du på noe? Kontakt Norsk Fjordhestsenter på post@fjordhest.no.

Nordlandshest/lyngshest

Styret og avlsutvalget i Landslaget for Nordlandshest/lyngshest har tidligere besluttet følgende:

 • Alle hingster som er meldt til utvida bruksprøve i 2020 får virke i avlen i 2020 innenfor sin allerede gitte hoppekvote.
 • Alle hingster meldt til førstegangskåring i 2020 får tildelt en kvote på 5 hopper med følgende betingelser:
  • Det leveres inn en veterinærattest lik den som brukes på hingsteutstillingene.
  • Veterinærattesten skal vurderes av utstillingsveterinærer før kvoten tildeles.
  • Det skal tas hårprøve for testing av sølvgen i henhold til avlsplanen.
 • Ingen av hingstene meldt til førstegangskåring kan benyttes i avl før de har mottatt midlertidig avlsgodkjennelse for avlssesong 2020 fra Norsk Hestesenter.
 • Den midlertidige avlsgodkjennelsen vil ikke ha innvirkning på det normale løpet til hingstene, og de vil måtte stille til ordinær kåring til neste år i henhold til utstillingsreglementet.

Nytt om ekstra tiltak
Landslaget for Nordlandshest/lyngshest har satt i gang en rekke tiltak for å avhjelpe oppdretterne, i tillegg til at en del tidligere tiltak videreføres i 2020. Gratis annonsering, bedekningstilskudd og tilskudd til registrering er blant tiltakene til landslaget. Les mer på www.rimfakse.no.

Lurer du på noe? Kontakt Landslaget for Nordlandshest/lyngshest på landslaget@nsnl.no.

For informasjon om refundering av innmeldingsavgift, se tidligere sak om hingsteutstillingene.