Samarbeidsprosjektet mellom Norges Rytterforbund, Norsk Hestesenter og Bransjeforeningen for Rideskoler tok til i 2019. Sammen har de har et sterkt ønske om å stå sammen i utviklingen av norsk hestesport. 

En nettside for både ryttere og rideskoler

Den nye nettsiden gjør det enklere for de som ønsker å starte med ridning. Gjennom en egen kartfunksjon kan man med få klikk finne nærmeste rideskole med tilhørende kontaktinformasjon. Nettsiden gir også svar på spørsmålene man gjerne har når man står på startstreken på vei inn i hestesporten.

Rideskoler.no gir i tillegg alle som driver rideskole en felles plattform for å komme i kontakt med hverandre, det er et sted hvor man kan øke sin egen kompetanse, og holde seg oppdatert på aktuelle saker som er viktig for driften.

Et viktig samarbeid for sport, yrke og bransje

– Rideskolene i Norge har et stort og viktig ansvar, de skal tilby en trygg og attraktiv fritidsinteresse for hesteinteresserte uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn og psykisk og fysisk tilstand. Rideskolene er et sentralt rekrutteringsgrunnlag både til sporten og til ridelæreryrket – rideskolene er en viktig vei mot vår visjon; rytterglede for alle, forteller generalsekretær i Norges Rytterforbund, Beate Heieren Hundhammer. – Norges Rytterforbund, Norsk Hestesenter og Bransjeforeningen for Rideskoler er tre sentrale aktører innen hestesporten, og gjennom vårt nære samarbeid kan vi gjøre en god og viktig jobb både for sporten, ridelæreryrket og bransjen.

Samarbeidsprosjektet muliggjør en oversikt over alle rideskoler i Norge

– Dette mener vi er viktig for å synliggjøre omfanget av denne delen av hestebransjen, styrke bildet av hestesporten og lage en felles plattform for alle, uansett størrelse, aktiviteter, fasiliteter eller beliggenhet. Alle som driver rideskoler bidrar til å formidle hestekunnskap slik at sikker og god hestehåndtering kan gjennomsyre alle deler av hestesporten i Norge, sier Cecilie Gaarder Skaug, administrerende direktør og rektor ved Norsk Hestesenter

– Ved å øke tilgjengeligheten til rideskolen ønsker vi at flere barn og voksne skal få muligheten til å oppleve gleden ved hest og ridning, forklarer Ingebjørg Henni i Bransjeforeningen for Rideskoler. – Gjennom informasjon, samarbeid og kurstilbud vil vi gjøre det enklere å drive rideskole i Norge, og vi håper å skape en mer samlet og enhetlig bransje. Vi er stolte over å presentere nettsiden nå, dette er en god start på et viktig arbeid, og vi ser frem til å utvikle både samarbeidet og nettsiden videre.

Sjekk ut den nye nettsiden!