Det er foreløpig to tester som er aktuelt å registrere, og som gjelder to forskjellige hesteraser. Den ene er Polysaccharide Storage Myopathy Type 1 (PSSM1), en arvelig lidelse som gir muskelkramper og krysslammelse hos hest. Lidelsen forekommer hos flere hesteraser. Norsk forening for Gypsy cob er foreløpig den eneste avlsorganisasjonen for raser med kjent forekomst av lidelsen i Norge som hadde tatt inn bestemmelser om gentesting for PSSM1 før hingster settes i avl (Avlsplan for Gypsy Cob, 2020). Da nyere forskning har vist at det finnes flere gener som kan påvirke utvikling av lidelsen har foreningen valgt å fjerne kravet om obligatorisk testing av hingster. De som er testa ligger inne med resultatet.

Den andre er Mangeartet øyelidelse (PMEL), en arvelig øyelidelse som forårsaker cyster, misformet pupille, og defekter i iris, hornhinna og linsa, noe som påvirker hestens syn. Landslaget for nordlandshest/lyngshest har bestemmelser angående bruk av hester med sølvfarge i avlen. Bestemmelsene er satt for å forsøke å unngå at det lages hester som er homozygote for mutasjonen som gir mangeartet øyelidelse. Hingster med dobbelt sølvgen kan ikke avlsgodkjennes og det anbefales ikke å pare to hester som bærer sølvgenet med hverandre (Avlsplan nordlandshest/lyngshest, 2018).

Stadig flere resultater fra gentester blir lagt til i systemet, og disse er synlige i funksjonen «søk på hest» på nett. Offentlig visning av resultater for den enkelte hest vil hjelpe oppdrettere av raser som har kjente genetiske lidelser til å velge kombinasjoner av hingst og hoppe som gir minst mulig risiko for å lage hester som får en genetisk lidelse i alvorlig grad. 

Les mer om sykdommene og hvordan du avleser resultatet på nett i denne artikkelen.