Vi registrerer resultater fra gentester for lidelser som er kjent på hest, som er inkludert i de enkelte rasenes avlsplaner og som det er et organisert testprogram for. Per høsten 2020 er det to tester som er aktuelt å registrere, og som gjelder to forskjellige hesteraser. Les mer om dette lenger nede i saken.

Utviklingen av databasen har bestått av tre deler:

  • Registrering av resultater fra gentester
  • Intern visning av registreringer inkludert et rapportsystem
  • Offentlig visning i funksjonen «Søk på hest» på nettsiden

Offentlig visning av resultater for den enkelte hest vil hjelpe oppdrettere av raser som har kjente genetiske lidelser til å velge kombinasjoner av hingst og hoppe som gir minst mulig risiko for å lage hester som får en genetisk lidelse i alvorlig grad.

For enkelte lidelser er det mulig å fastslå om en hest er bærer eller ikke på bakgrunn av hvordan hesten selv ser ut (fenotype), eller på bakgrunn av at begge foreldrene er testet og ikke bærere, eller foreldrenes fenotype. Det er derfor lagt til en funksjon i systemet hvor vi kan legge inn status også for hester som ikke er gentestet, men hvor farge eller slektskap - eller en kombinasjon av disse, betyr at vi med sikkerhet kan fastslå hestens status for lidelsen. Som regel vil fenotype eller slektskap kun fortelle at en hest ikke er bærer, mens kunnskap om den er bærer, og i hvilken grad, kun kan fastslås gjennom gentest.

Hvis du slår opp en hest i "Søk på hest", og status for den hesten er kjent, vil både status komme frem og på hvilket grunnlag vi kjenner den enkelte hestens status. Eksempler for status for sølv er vist under.

  • Sølv (PMEL), basert på gentest: Ikke bærer
  • Sølv (PMEL), basert på gentest: Enkelt bærer
  • Sølv (PMEL), basert på gentest: Dobbelt bærer
  • Sølv (PMEL), basert på slektskap og/eller farge: Ikke bærer

Polysaccharide Storage Myopathy Type 1 (PSSM1)

PSSM1 er en arvelig lidelse som gir muskelkramper og krysslammelse hos hest. PSSM fører til at det lagres unormalt store mengder glykogen i musklene. Lidelsen kan forekomme i alvorlige former som fører til alvorlige kramper flere ganger i året, eller i mildere former som opptrer sjeldnere og med lettere kramper.

PSSM1 er en lidelse som forekommer hos flere hesteraser. Norsk forening for Gypsy Cob er foreløpig den eneste avlsorganisasjonen for raser med kjent forekomst av lidelsen i Norge som har tatt inn bestemmelser om gentesting for PSSM1 før hingster settes i avl (Avlsplan for Gypsy Cob, 2020).

Mangeartet øyelidelse (ASD/MCOA)

Mangeartet øyelidelse er en arvelig øyelidelse som forårsaker cyster, misformet pupille, samt defekter i iris, hornhinna og linsa, noe som påvirker hestens syn. Lidelsen omtales ofte som anterior segment dysgenesis (ASD) eller multiple congenital ocular anomalies (MCOA).

Lidelsen som gir ASD/MCOA skyldes en mutasjon i et gen som heter PMEL, samme mutasjon antas også å gi sølvfarge hos mange ulike arter. Det er vist at hester som bærer sølv også alltid bærer mutasjonen som gir mangeartet øyelidelse. I praksis betyr det at ved å ta en test av hester for å se om de har en, to, eller ingen kopier av genet som gir sølvfarge, også får kunnskap om status for mutasjonen som gir ASD/MCOA.

Hester som får mutasjonen fra både mor og far (homozygote) vil ha alle eller noen av symptomene på ASD/MCOA, og dette går ut over synet. Mutasjonen er semidominant, slik at hester som får en kopi av mutasjonen fra enten mor eller far (heterozygote) kan ha cyster i øyeregionen, og noen ganger feil på netthinna, men som regel er disse hestene mindre påvirket.

Landslaget for nordlandshest/lyngshest har bestemmelser angående bruk av hester med sølvfarge i avlen. Bestemmelsene er satt for å forsøke å unngå at det lages hester som er homozygote for mutasjonen som gir mangeartet øyelidelse. Hingster med dobbelt sølvgen kan ikke avlsgodkjennes og det anbefales ikke å pare to hester som bærer sølvgenet med hverandre (Avlsplan nordlandshest/lyngshest, 2018).