Nærmere hundre interesserte deltok på demonstrasjonen og det åpne møtet. En av dem var Märtha Louise fra Hest360, som er en av samarbeidspartnerne i prosjektet. Hun fulgte godt med på demonstrasjonen, og var også tilstede under den påfølgende debatten. – Denne saken er superviktig å stille opp for. Å kjøre eller ri hest på trafikkerte veien kan være et sjansespill. Jeg har selv opplevd biler i full fart forbi meg når jeg har ridd ute i trafikken, uttalte Märtha Louise til Trønder-Avisa denne kvelden.

Martha Louise.jpg
Märtha Louise fra Hest360 slo av en prat med rytterne (og hestene) som deltok i demonstrasjonen.

 

Demonstrasjon av forbikjøring

Demonstrasjonen viste hvordan man skal passere hesteekvipasjer ute i trafikken, og tilskuerne fikk se både ridende og kjørende i møte med lastebil, buss og personbiler. Mantraet er maks 25 km/t og minimum to meters avstand. Underveis ble det gitt informasjon om trafikkreglene og hestens instinkter og reaksjoner. – Mange trafikanter tenker ikke på hesten som et dyr, fordi den er i følge med et menneske. Men blir hesten veldig skremt, vil fluktinstinktet overstyre andre beskjeder. Derfor bør man alltid passere en hest med utgangspunkt i at en ikke vet hvordan den vil reagere - kjør forbi som om det er en elg, var noe av det som ble formidlet under seansen.

IMGP2586.jpg
Både ridende og kjørende deltok i demonstrasjonen, og de tunge kjøretøyene var hentet inn for anledningen - stødig styrt av ansatte ved trafikklærerstudiet ved Nord universitet.

 

Hest og sykkel på lik linje?

Den påfølgende paneldebatten hadde deltagere fra ulike aktører med interesse for sikkerhet i trafikken, og det var bred enighet om at temaet hest i trafikken må settes på dagsordenen.

Hesten var godt representert i trafikkreglene fram til slutten av 50-tallet. Da antallet hester begynte å stupe i Norge som en følge av traktorens inntog, forsvant også mye av lovverket som regulerte hest i trafikken. Nå er antallet hester mangedoblet siden den gang, og de brukes på en helt annen måte enn før, og er dermed også i mye større grad representert i tettbebygde og bynære områder. Det er for eksempel ikke lov til å ferdes med hest på gang- og sykkelvei, om det ikke er gitt spesiell tillatelse til det.  – Vi har en risikovurdering, og kan vurdere at det er større risiko å være i veien enn på en gang- og sykkelvei. Det sier noe om lovverket, forteller Audun Vårvik fra politiet. Han legger til at han ikke kjenner til noen som har blitt bøtelagt for å ferdes med hest på gang- og sykkelvei. Men hvem har ansvaret om det en dag skjer en ulykke?

Geir Kvamsvåg fra Hest360 lanserte et forslag om at hesten burde få samme status som syklende slik at rytter eller kusk kan velge om de vil bruke veg eller gang- og sykkelvei, og selv vurdere hva som til enhver tid er det mest forsvarlige alternativet. Politikerne som var tilstede likte tanken, men Marianne Mittet Solbraa fra Trygg Trafikk var skeptisk mot denne løsningen, fordi hesten kan virke skremmende på de som ferdes der, og da særlig barn.

Andre spørsmål som ble diskutert var blant annet aldersgrense for de som ferdes med hest i trafikken, kunnskap om hest i trafikken som en fast del av kjøreopplæringa og registrering og statistikk på ulykker med hest i trafikken.

møtet.jpg
Det var stort engasjement både hos debattpanelet og tilhørerne i salen under det åpne møtet. I panelet satt (f.v.): Kåre Robertsen fra Nord universitet, Audun Vårvik fra politiet, Bjørg Reitan fra NAF, Marianne Mittet Solbraa fra Trygg Trafikk, Heidi Greni fra Senterpartiet, Tormod Overland fra Fremskrittspartiet, Kirsti Leirtrø fra Arbeiderpartiet, Geir Kvamsvåg fra Hest360, Kari Heistad fra Norges Rytterforbund og Asbjørn Opdal fra Det Norske Travselskap.

 

Påkjørt bakfra

Ailin Berg Almås er en av de som har opplevd en ulykke med hest i trafikken, og ga tilhørerne et bilde på hvordan slik kan skje. Hesten hennes ble påkjørt bakfra, men heldigvis fikk hverken hest eller rytter varige fysiske mén. – Nå rir jeg helst der det aldri kjører biler, og skulle det komme en bil får jeg med en gang en klump i magen og stor økning i pulsen, forteller hun.

Aileen.jpg
Ailin Berg Almås forteller om den dagen hun ble påkjørt bakfra mens hun var ute på ridetur. Hun intervjues av debattleder Kari Hustad.

 

Ser framover

Deltagerne i panelet fikk både mye å tenke på og gode ideèr å jobbe videre med. – Jeg skal på møte med alle trafikkordinatorene neste uke, og kommer til å belyse dette der, kunne Vårvik fra politiet fortelle. Kirsti Leirtrø fra Arbeiderpartiet, som sitter i transportkomiteen på Stortinget, fortalte at hun ville løfte opp uklarhetene i lovverket. Tormod Overland fra Fremskrittspartiet var konkret på at han ønsket å jobbe for å likestille hest og sykkel. Kåre Robertsen fra Nord universitet, som arbeider med forskningsprosjektet «Hest i trafikk», var også tydelig i sin tale: - Vi har gått gjennom alt lovverk, og vil komme med en nasjonal anbefaling.

Vi er veldig fornøyd med dagens arrangement, men dette er bare starten, smiler prosjektleder Hallvard Krislok. – Vårt første steg i prosjektet er å opplyse allmenheten, så nå fortsetter vi med en kampanje på sosiale medier og distribusjon av plakater. Bidra gjerne til å dele kunnskapen!

 

Prosjektet Hest i Trafikken er initiert av Trøndelag Hesteeierforening/Norsk Hesteeierforbund, og en rekke aktører innen trafikk og hest er med på laget. Målet med prosjektet er å bevisstgjøre allmenheten rundt temaet hest i trafikken, få emnet inn i trafikalt grunnkurs, som en del av kjøreopplæringen og i utdanningen av trafikklærere, og å påvirke lovgivende myndigheter.

Våre samarbeidspartnere og finansielle bidragsytere: Norsk Hestesenter, Trygg Trafikk, Norges Automobil Forbund, Hest 360, Det Norske Travselskap, Norges Rytterforbund, Akershus Hesteeierforening, Levanger kommune, Midt-Norge Travforbund, Veikle Balder, Røros kommune, Stjørdal og Hegra hestavlslag, Levanger og omegn travlag, Malvik travlag, Nossum Travpark og Gjensidige.

Våre støttespillere: Statens vegvesen, Nord universitet, OsloMet, Trafikkforum, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgivning, Trav og galopp-nytt, Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og EquiConnector AS.

Prosjektet er støttet av Gjensidigestiftelsen.