Prosjektet Hest i trafikken har jobbet mye med kunnskapsformidling og holdningsskapende arbeid rundt tematikken hest i trafikken, og høsten 2020 lanserte prosjektet nettsiden hesteulykker.no. Denne ble opprettet for å forhåpentligvis kunne bidra med mer utfyllende statistikk på ulykker og nestenulykker med hest i trafikken, da det finnes svært lite statistikk på området. Rapportene for 2020 og 2021 er oversendt Vegdirektoratet.

Bekrefter mørketallene

Det har kommet inn totalt 184 relevante registreringer i løpet av 2020 og 2021. Av disse er 87 hendelser registrert som nestenulykker, mens 34 er registrert som ulykker. Registreringene er fra hele landet, og både ridende, kjørende og leiende ekvipasjer er representert.

Se oppsummering av statistikken.

– Det er vanskelig å si hvor stor andel dette utgjør av det faktiske antallet hendelser, men med tanke på at hesteulykker.no er promotert i noe begrenset omfang, er det sannsynlig at mange antageligvis ikke kjenner til nettsiden enda. Så selv om vi har fått inn mange registreringer, skjer det trolig veldig mange flere hendelser enn det som er registrert på nettsiden, forteller Frøydis Barstad, Norsk Hestesenter sin representant i prosjektgruppa for Hest i trafikken. – Bildet som denne statistikken danner underbygger den erfaringen og dataene vi har fra før, nemlig at det er store mørketall på ulykker og nestenulykker med hest i trafikken.

”Leide hest på et smalt parti langs veien da en bil kommer kjørende bakfra. Varebilen valgte å ikke vente til vi kom fram til et bredere punkt ved veien og valgte å kjøre forbi. Ved passering er bilen borti hesten og sidespeilet på bilen blir bøyd inn. Det gikk fint med hesten, veldig trygg i trafikken. En hendelse som kunne endt mye verre. Bilen kjørte videre.” (Hendelsen er registrert som nestenulykke.)

I tillegg til tallenes tale har de som registrerer også muligheten til å legge inn fritekst, og mange beskriver her hendelsen. Det gir en bedre forståelse av hvordan og hvorfor situasjoner oppstår, og er nyttig i arbeidet for å kunne ferdes tryggere med hest i trafikken.

Fem døde hester

Av de 34 hendelsene som er oppgitt som ulykker, rapporterer 20 at hestene ble lettere skadet, og 8 at hesten ble hardt skadet. 5 hester døde eller ble avlivet som følge av ulykken. I 24 av hendelsene rapporteres det om lettere personskader og i 10 tilfeller ble rytter/kusk hardt skadet.

– Det er sterke tall i seg selv, men når man leser beskrivelsene mange gir av hendelsene blir det ekstra tydelig at mange av ulykkene kunne vært unngått, og det gjør det ekstra fortvilende, sier Frøydis.    

”Bil bremset ikke nok ned, slik at hesten kom borti bilen, den ble skremt og kastet rytter i grøfta. Bilfører reiste raskt fra stedet og oppga ikke personalia. Saken er politianmeldt.” (Hendelsen er registrert som ulykke.)

Beskrivelsene viser at svært mange av hendelsene skyldes at andre trafikanter ikke vet hvordan de skal forholde seg når de møter en hesteekvipasje i trafikken. – Det er for eksempel gjentagende beskrivelser av for høy fart og passeringer for tett på. Det er tydelig at mange ikke tenker på at en hest er et stort dyr med instinkter, selv om hesten er i følge med et menneske, og det viser hvor viktig det er at dette i større grad blir en del av forskjellig type kjøreopplæring, forklarer Frøydis. – Det koster ikke mange sekundene ekstra å bremse rolig ned og passere sakte forbi med god avstand, slik de fleste gjør hvis det er en elg i veikanten, derfor oppfordrer vi til å "tenke elg" når man møter en hest. 

”Bil kom over bakketopp på feil side av veien, sjåføren snakket i tlf og så ned. Hadde ikke hesten hoppa ut på åkeren hadde bilen truffet oss. Sjåføren kjørte videre i full fart...” (Hendelsen er registrert som nestenulykke.)

Frøydis forteller at det også er flere rapporterte hendelser hvor det virker til at andre trafikanter har en intensjon om å skremme med vilje. – Det er blant annet beskrivelser av ungdommer i bil som klapser hesten på bakparten når de kjører forbi, av biler som ruser og gir full gass når de kommer opp på siden av hesten, eller legger seg tett inntil og tuter. I tillegg har du tilfeller hvor fører av andre kjøretøy er uoppmerksomme, for eksempel ved mobilbruk. De er ikke bare farlige for hesteekvipasjer, de er farlige for alle, legger Frøydis til.

”Kjørte rolig med hest og vogn på en gruslandevei da en gruppe på 10-15 syklister kom forbi i full fart. De syklet flere (3-4) i bredden og de nærmeste var så nært som under én meter fra hesten min idet de passerte. I tillegg var det flere av dem som hoiet og lagde høye vrinskelyder, samt en i front filmet oss og sykkelgruppe. Potensielt en svært farlig situasjon.” (Hendelsen er registrert som nestenulykke.)

Hesteekvipasjer har også et ansvar

– Godt samspill i trafikken er avgjørende for at det skal være trygt å ferdes der - for alle trafikanter. Så selv om denne statistikken i stor grad peker på mangel av kunnskap om hest hos andre trafikanter som den største utfordringen, vet vi av erfaring at det også skjer hendelser som følge av at rytter eller kusk for eksempel ikke har kunnskap eller erfaring nok, eller ikke er oppmerksomme på trafikkbildet. Det er derfor viktig for oss å påpeke at hesteekvipasjene naturligvis også har et ansvar på lik linje med andre trafikanter. Trygg ferdsel med hest i trafikken forutsetter at man som hestefører kan trafikkreglene og opptrer med aktsomhet, det betyr blant annet at man sørger for at man er synlig, har utstyret i orden og tar hensyn til andre, avslutter Frøydis.

Les mer om ferdsel med hest i trafikken på www.hestitrafikken.no - der finner du også et undervisningsopplegg som kan brukes for å lære mer om emnet, enten det er i kjøreopplæring, i rideklubben eller hvor som helst ellers.

Vi vil også fortsatt gjerne ha registreringer av ulykker og nestenulykker på hesteulykker.no, slik at vi kan fortsette å lage statistikk.

Prosjektet Hest i trafikken ble initiert av Trøndelag Hesteeierforening/Norsk Hesteeierforening, og ble formelt startet opp høsten 2019. En rekke aktører innen trafikk og hest ble med på laget, og i selve prosjektgruppa har bestått av representanter fra Norsk Hesteeierforening, Norsk Hestesenter, Det Norske Travselskap, Hest360, Trygg Trafikk og NAF.