Hest i trafikk er et forskningsprosjekt der hensikten er å bidra til bedre trafikksikkerhet for hest, hestebrukere og andre trafikanter. Det er Nord universitet som står bak prosjektet, som er finansiert av Stiftelsen Hästforskning. Forskningsprosjektet Hest i trafikk har som overordnet mål at forskningen skal fremskaffe kunnskap som på sikt kan bidra til å redusere trafikkulykker, uhell og uønskede hendelser i samfunnet, mellom hest, menneske og kjøretøy.

Vi har tidligere formidlet en spørreundersøkelse i forbindelse med forskningsprosjektet, og responsen har vært svært god. I tillegg til dette ønsker Nord universitet å gjennomføre forskningsintervjuer med personer som har opplevd ulykker eller uhell sammen med hest i trafikken. Intervjuet varer i ca. 1 time, og det legges til rette for at intervjuet foregår i nærmiljøet ditt. 

Første henvendelse er ikke forpliktende, og dersom det kommer mange henvendelser, vil man velge ut ca. 20-30 personer til å delta.

Mer om prosjektet og kontaktinformasjon