Stiftelsen Hästforskning finansierer hesteforskning i Norge og Sverige med mål om økt verdiskapning for hesten, næringen, mennesket og samfunnet. Hesteforskning via stiftelsen skal øke kunnskapen og synliggjøre hestens rolle og posisjon i samfunnet. Et ytterligere perspektiv er å bidra til økt hestevelferd og å finne nye bruksområder for hesten.

Styret for Stiftelsen Hästforskning består av representanter for stifterne og norske samarbeidspartnere. Norsk Hestesenter oppnevner to styremedlemmer, for tiden er dette Torild Jacobsen (styreleder ved Norsk Hestesenter) og Odd Vangen (tidl. NMBU). Styret gjennomgår årlig strategiplan og forskningsprogrammet. I år valgte de å legge sin todagers strategisamling til NMBU og Norsk Hestesenter, og de startet på NMBU med presentasjon av pågående forskning og omvisning på den nye Veterinærhøgskolen og hesteklinikken. Dagen derpå var ulike aktører fra en bred næring invitert til dialog- og innspillsmøte på Norsk Hestesenter. Hensikten med dette møtet var å gi styret økt kjennskap til hvilke områder som bør prioriteres for forskningen på hest framover. Norges Bondelag, Felleskjøpet, Hest og Helse, Norsk Hestesenter, Det Norske Travselskap, Norges Rytterforbund og Norges Hovslagerforening deltok i møtet og gav en beskrivelse av områder de ser det er behov for mer kunnskap om fremover. I etterkant av møtet var det en omvisning på Norsk Hestesenter før styret i Stiftelsen Hästforskning fortsatte sin strategidiskusjon.

En redigert versjon av presentasjonene organisasjonene holdt kan sees ved å trykke på lenkene under:

Felleskjøpet 
Norges Bondelag 
Hest og Helse 
Norsk Hestesenter  
Det Norske Travselskap / Norsk Jockeyklubb 
Norges Rytterforbund 
Norges Hovslagerforening 

Les her for mer informasjon om Stiftelsen Hästforskning.

bildetiltekst.jpg
Deltagerne på strategisamlingen:
Bak fra venstre: Styremedlem (oppnevnt av Norsk Hestesenter) Odd Vangen (tidl. NMBU), observatør Siri Anzjøn (Norges forskningsråd), styremedlem Karolina Lagerlund (daglig leder Hästnäringens Nationella Stiftelse), styremedlem Lotta Folkesson (Stiftelsen Lantbruksforskning), styreleder Johan Hellander (ATG/Svensk Travsport), styremedlem (oppnevnt av Norsk Hestesenter) Torild Jacobsen (styreleder Norsk Hestesenter) og daglig leder Christian Nyrén (Stiftelsen Hästforskning). Foran fra venstre: styremedlem Mikael Theorén (Agria), forskningssekretær Lina Bengtsson (Stiftelsen Hästforskning) og observatør Alexandra Jeremiasson (Forskningsrådet Formas). Styremedlem (oppnevnt av Norges Bondelag) Haakon Haug Laa (leder Norges Bondelags fylkeslag i Buskerud) var ikke tilstede da bildet ble tatt.