I både Sverige og Norge er ormekur til hest reseptbelagt, og det er anbefalt å ta avføringsprøver. Dette innebærer at voksne hester kun behandles hvis de skiller ut mer enn en spesifikk mengde egg fra små blodormer eller hvis de er infisert med mer sykdomsfremkallende parasitter som store blodormer eller båndormer.

Studien inkluderte 16 svenske gårder som praktiserer selektiv parasittbehandling. Alle gårdene viste en reduksjon på over 99 % i antall egg fra blodormer 14 dager etter behandling med ivermektin, uten tegn til resistente parasitter. Studien undersøkte også hvor lang tid det tok før hestene begynte å skille ut egg igjen etter behandlingen. På de fleste gårdene tok det minst åtte uker før eggene igjen var synlige i avføringen. Imidlertid viste studien at hester på stutterier, rideskoler og gårder som ikke praktiserte separat beite om sommeren og vinteren begynte å skille ut blodorm-egg tidligere sammenlignet med andre gårder. 

Samlet sett indikerer studien at en selektiv ormekurstrategi kan redusere risikoen for utvikling av medikamentresistens hos hesteparasitter.

Kilde: Sveriges Lantbruksuniversitet

Les hele studien på Science Direct.