Om prosjektet
Tre av de nasjonale rasene (Dølahest, Fjordhest og Nordlandshest/Lyngshest) har alle utfordringer med synkende populasjonsstørrelse og fare for innavl. Antall bedekte hopper var 37% til 45% lavere i årene 2010 til 2018 sammenlignet med årene 2000 til 2009. Nordlands/lyngshest har en akseptabel føllingsrate, men for Fjordhest og Dølahest er føllingsraten lavere enn ønsket på tross av at alle tre rasene holdes og brukes rimelig likt. Vi ønsker derfor å kartlegge mulige årsaker til den reduserte føllingsraten hos Dølahest og Fjordhest.

Et av delmålene til prosjekt FeNomen (fruktbarhet hos nasjonale hesteraser) er å kartlegge forekomst av vanlige reproduksjonssykdommer hos dølahopper.

I den forbindelse ønsker vi å undersøke hopper av rasen dølahest som har vært hos hingst vår/sommer 2022 eller vår/sommer 2023, men som ikke ble drektige eller som mistet foster i tidlig drektighet. Vi tar imot hopper som er bedekt i vårstasjon og/eller på slipp.

Endometritt er en betennelsestilstand i livmoren som ikke er forenlig med drektighet. Dette er en relativt vanlig lidelse, men som ofte ikke oppdages hvis man ikke tar prøver fra livmora. Vi ønsker å kartlegge forekomsten av endometritt, samt eventuelle kroniske endringer i livmor hos hopper som ikke blir drektige.

Undersøkelsene inkluderer en gynekologisk helsekontroll hvor vi undersøker kjønnsveier med blant annet ultralyd. I tillegg vil vi ta 3 prøver fra livmoren på hoppa, for å undersøke forekomst av bakterier, celleforandringer og eventuelle vevsforandringer. Disse prøvene krever at hoppa er i brunst på prøvetagningsdagen.

Det vil ikke være kostnader for hoppe-eier knyttet til selve undersøkelsen da alle prøver og veterinærutgifter betales av prosjektet. Eventuell oppfølgende behandling dekkes ikke av prosjektet. Transport av hoppa til/fra veterinær må hoppe-eier stå for.

Vi setter stor pris på om du vil være med å bidra til økt forståelse og kunnskap om fruktbarhet hos dølahesten ved å melde på din hoppe til prosjektet. Undersøkelsene vil kunne bringe deg nærmere et svar på hvorfor hoppa di ikke ble drektig, og dermed øke sjansen for et vellykket utfall denne sesongen.

Vi samarbeider med veterinærer i ulike deler av Norge. Av økonomihensyn har vi dessverre ikke mulighet til å dekke hele landet.

Er du interessert i å bidra til denne viktige forskningen ber vi deg fylle ut dette skjemaet, samt at dere tar direkte kontakt med aktuell prosjektveterinær for å avtale tid.

Liste over veterinærer (tilholdssted):
Målfrid Vatne (Høylandet, Nord-Trøndelag): Telefon 90 71 69 01
Tonje Ree Asbøll (Orkanger, Sør-Trøndelag), tonjereeasboll@gmail.com
Randi Garmo (Vågå, Nord-Gudbrandsdalen), randi.therese.garmo@tine.no Telefon: 99 29 45 12
Ragnhild Anseth (Vinstra, Sør-Gudbrandsdalen), ragnhildanseth@gmail.com Telefon: 41 62 60 33
Caroline Sorknes Haadem (NMBU Veterinærhøgskolen, Ås) caroline.haadem@nmbu.no

For hopper som skal inn til Veterinærhøgskolen henv. telefon 67 23 24 24

Har du generelle spørsmål om prosjektet kan du sende en henvendelse til prosjektleder Ingrid Holmøy, ingrid.holmoy@nmbu.no