Prosjektet Hest i Trafikken er initiert av Trøndelag Hesteeierforening (Norsk Hesteeierforbund), og en rekke aktører innen trafikk og hest er med på laget. Norsk Hestesenter er en samarbeidspartner i prosjektet, og har vært med fra starten. Målet med prosjektet er å bevisstgjøre allmenheten rundt temaet hest i trafikken, få emnet inn i trafikalt grunnkurs, som en del av kjøreopplæringen og i utdanningen av trafikklærere, og å påvirke lovgivende myndigheter. 

Ei aksjonsuke er første del av prosjektet, hvor hovedmålet er å opplyse allmenheten. Aksjonsuka starter fredag 30. august kl. 18.00 med en demonstrasjon og åpent møte i Levanger. Her vil det bli en demonstrasjon av hvordan det er å ri/kjøre med hest i trafikken og hvordan man skal passere/møte hester langs veien. 

Etter demonstrasjonen blir det åpent møte på Nordtun samfunnshus på Mule. Her vil det bli debatt om hvordan vi kan få til en god samhandling mellom alle trafikanter. På møtet vil det være et debattpanel bestående av representanter fra politiet, Nord universitet, Trygg Trafikk, NAF, Statens vegvesen, Hest 360, Det Norske Travselskap, Norges Rytterforbund, samt sentrale politikere fra SP, FRP og AP. Det blir også mulighet for spørsmål og kommentarer fra salen.

I uka som følger vil det ble en kampanje på sosiale medier og utdeling/distribusjon av plakater med informasjon om temaet.

Følg gjerne Hest i trafikken sin side på facebook, og bli med på arrangementet fredag den 30. august.
Invitasjon til demonstrasjon og åpent møte (PDF)

Dette prosjektet har ingen formell tilknytning til det tidligere prosjektet til Norsk Hestesenter med samme navn, som resulterte i nettsiden www.hestitrafikken.no, men bygger videre på det arbeidet som ble gjort der og kan gjerne ses i sammenheng. 

Våre samarbeidspartnere og finansielle bidragsytere: Norsk Hestesenter, Trygg Trafikk, Norges Automobil Forbund, Hest 360, Det Norske Travselskap, Norges Rytterforbund , Akershus Hesteeierforening, Levanger kommune, Midt-Norge Travforbund, Veikle Balder, Røros kommune, Stjørdal og Hegra hestavlslag, Levanger og omegn travlag, Malvik travlag, Nossum Travpark og Gjensidige.

Våre støttespillere: Statens vegvesen, Nord universitet, OsloMet, Trafikkforum, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgivning, Trav og galopp-nytt, Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og EquiConnector AS.

Prosjektet er støttet av Gjensidigestiftelsen.