Kåringen er for kaldblodstraverhingster som er tre år og eldre. Grunnet situasjonen rundt covid-19 vil visningen av hingstene i år foregå på torsdag. Resultatene vil bli publisert dagen etter, i utgangspunktet uten fremvisning av hingstene. Vi gjør oppmerksom på at endringer kan skje på kort varsel dersom smittesituasjonen endrer seg. 

For mer informasjon se avlsplan for kaldblodstraver eller kontakt Norsk Hestesenter på telefon: 611 65 500/ e-post: utstilling@nhest.no

Innmelding gjøres på www.hesteutstilling.no. Innmeldingsfristen er 15. september.