For å møte kravene i Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser har Norsk Hestesenter (NHS) revidert sitt utstillingsreglement.

Den viktigste forskjellen er at arrangøren eller arrangørorganisasjonen skal utnevne en eller flere kompetente dyrevelferdskontrollører som skal bidra til å håndheve reglementets bestemmelser om dyrevelferd. For utstillinger i regi av Norsk Hestesenter vil dyreveldferdskontrollør(er) i hovedsak bli oppnevnt av NHS, eller i samråd med lokal utstillingsarrangør. Dyrevelferdskontrolløren skal dokumentere virksomheten sin skriftlig, og dette gjøres ved å returnere et skjema til NHS etter endt utstilling.

Vi gjør oppmerksom på at deler av forskriften har vært ute på høring med frist den 27. juli. Det gjelder blant annet å inkludere et unntak som tillater at hopper med føll ved fot kan vises på utstilling. Hvis forslaget ikke blir tatt til følge, har NHS sendt Mattilsynet en søknad om dispensasjon fra forskriften, slik at det fortsatt skal være mulig å vise hopper med føll ved fot på utstilling.

Utover de endringene som er gjort som en direkte følge av den nye forskriften, er det også gjort en del språkvask. Vi oppfordrer alle til å lese gjennom og sette seg inn i det reviderte reglementet.