Informasjon fra Landslaget for dølahest

Grunnet signaler om at det ikke vil komme lettelser i myndighetenes koronatiltak i nærmeste framtid, ønsker styret å flytte årets hingsteutstilling til uke 19, med oppstart tirsdag 11. mai.

For øvrig vil utstillingen foregå som et oppdelt arrangement der kun en klasse er tilstede på utstillingsplassen til enhver tid. Det vil fortløpende bli vurdert om arrangementet må deles opp ytterligere i forhold til det som tidligere er skissert. Det vurderes også om de med lengst reisevei kan møte kvelden før de skal vurderes, dette vil vi komme nærmere tilbake til.

Vi ser for oss en oppdeling som vist under, så sant dette er innenfor gjeldende restriksjoner som gjelder for tidspunktet:

  • Tirsdag og onsdag, UB hingstene som ble kåret i 2019
  • Torsdag og fredag, UB hingstene som ble kåret i 2020
  • Lørdag, hingstene i klasse 2B
  • Søndag, hingstene i klasse 3

Styret mener dette vil gi grunnlag for å gjennomføre en avlsvurdering innenfor gjeldende avlsplan. 

Foreløpig vil det ikke bli tillatt for publikum å møte opp på utstillingen. Vi har en plan for livestreaming og håper dette vil være et plaster på såret for de som dessverre må sitte hjemme i år også. 

Informasjon fra Landslaget for nordlandshest/lyngshest 

Utstillingen på Stav er flyttet! Ny dato er 6.-9. mai.

Foreløpig tidsplan Stav 6.-9. mai 2021:

  • Veterinærundersøkelse tas i forkant av utstillingen.
  • Torsdag og fredag 6.-7. mai: UB-hingster avlegger kjøreprøve og eksteriørbedømmelse.
  • Lørdag 8. mai: Øvrige nordlandshest/lyngshest hingster avlegger bruksprøver, eksteriørbedømming og løsvisning.
  • Søndag 9. mai: Øvrige raser.

Med forbehold om endringer på kort varsel. Smittesituasjonen kan raskt endre seg og vi er nødt til å ta hensyn til dette. Det kan bli aktuelt med helt eller delvis digital løsning, men Landslaget forsøker å få til fysisk bedømmelse så langt det lar seg gjøre. Landslaget informerer om løsninger så snart vi har disse klare, men ber om tålmodighet fra utstillere.