Koronasituasjonen har som kjent skapt noen utfordringer med tanke på utstillinger, og i helga skulle det vært avholdt hingsteutstilling på Stav for nordlandshest/lyngshest og spesialraser. Utstillingen for nordlandshest/lyngshest har blitt flyttet til mai, mens det for spesialrasene i stedet ble avholdt en digital utstilling.

I forkant av utstillingen laget avlsavdelingen en film med videoklipp, bilder og forklaring, som fungerte som en brukerveiledning, og denne ble sendt ut til utstillerne. Dette for å få et godt og riktig grunnlag. Utstillerne har så filmet og tatt bilder av egen hingst etter de instruksene som ble gitt i filmen, og sendt inn til NHS. Dette gjaldt også bruksprøver for de rasene som har det. Kåringsnemda har gjort en vurdering av hingstene via en digital møteplattform. Når alle hingstene var ferdig vurdert fikk utstillerne tilsendt dommerkort på sin hest digitalt. Fysiske dommerkort og sløyfer er sendt per post i ettertid.

Under helgas digitale utstilling ble totalt ni hingster vurdert, en haflinger, tre gypsy cob og fem for pintoavl. Blant pintohingstene var en engelsk fullblod, en norsk varmblod og tre med pintoavstamning. Av alle de vurderte hingstene ble en premiert og fire kåret for 2021.

Resultater

Dommerkort