Dersom man har minst fem års praksis fra hovslagervirksomhet (praksisen må godkjennes av fagopplæringskontoret i ditt hjemfylke), kan man melde seg opp til eksamen som praksiskandidat. Da må det gjennomføres en teoretisk prøve før man går opp til den praktiske prøven.

Ved Norsk Hestesenter har vi fire lærlingplasser i hovslagerfaget. Opptak skjer hovedsaklig på våren, med oppstart på høst - eller når en lærling er ferdig med læretida. Utover dette undervises det i hovpleie på fagskoleutdanningene våre, samt på noen kurs, f.eks. helgekurs i hovpleie.

Ønsker du å ta hovslagerutdanning i utlandet, har riksanleggene Wången, Strömsholm og Flyinge i Sverige en treårig yrkeshøyskole, samt en tilleggsutdannelse for deg som allerede jobber som hovslager.

https://wangen.se/utbildningar/yrkeshogskoleutbildningar/

https://flyinge.se/utbildningar/yrkesutbildningar/

https://stromsholm.com/utbildningar/yrkesutbildningar/