12 av de 17 stifterorganisasjonene var representert, med tilsammen 16 delegater. I tillegg var det to representanter fra styret, og fire fra administrasjonen. Representantskapet behandlet årsrapport og regnskap, godtgjøring av tillitsvalgte og valg av revisor. I tillegg ble det informert om arbeidet med strategiplanen for 2020-2024 og om utdanningsprosjekter ved Norsk Hestesenter, bl.a. SPINE, DIME og Et hestehode foran.

Her finner du årsrapporten for 2018.