Diku tildeler, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, midler til kvalitetsutvikling for fagskoleutdanning. Målet med midlene er økt kvalitet, og bedre samsvar mellom utdanningstilbudene og den kompetansen arbeidslivet etterspør. Til sammen var det i år 78 søknader, og det ble søkt om totalt 90 millioner kroner. 40 prosjekter ved 22 ulike fagskoler har fått støtte.

Det toårige prosjektet "Et hestehode foran - Bedre forståelse av hesten ved bruk av moderne teknisk og digitalt utstyr" er i søknadskategorien "Engangsinvesteringer i utstyr og/eller infrastruktur", og har fått tildelt søknadssummen på 790 000 kroner. Prosjektet har en egenandel på drøye 40%.

- For å gi studentene våre på Norsk Hestesenter et til enhver tid oppdatert studietilbud med god faglig kvalitet på undervisningen, og opprettholde nivået og utviklingen til tilsvarende utdanninger i utlandet, ønsker vi å ta i bruk anerkjent og moderne teknisk og digitalt utstyr. Studiene våre er svært praktisk rettet, og det er essensielt å bruke tekniske hjelpemidler for å knytte praksis og teori sammen på en hensiktsmessig måte, forteller Cecilie Gaarder Skaug. - Det gjør formidlingen av kunnskap mer konkret og eksakt, og vil øke kvaliteten på undervisningen. Det gir også studentene lettere tilgang på relevant og god kompetanse, og dermed et større læringsutbytte.

Investeringen i utstyr er en investering i fremtidens hestepersonell. - God innsikt i dyrevelferd, anatomi, bevegelser og rideferdigheter er svært viktig når studentene våre skal ut å undervise og bevisstgjøre i fornuftig og forsvarlig bruk av hest, eller om de skal drifte en hestevirksomhet, forklarer Cecilie.

I dette prosjektet dreier det seg kort fortalt om å investere i mobilt røntgenutstyr, videokamera og en mekanisk hest, samt å teste ut og implementere dette i undervisningen på våre to utdanninger; ridelærer og travtrener.

Røntgenutstyr er essensielt for å påvise sammenheng mellom anatomi og sykdom. Videre gir det mulighet til å studere hvordan trening påvirker anatomien, se vinkler og form på hoven for å gi riktig stell og balanse, samt å analysere påvirkning av bevegelse og bruk i form av skader og slitasje. 

Kamerautstyr er nødvendig for å kunne registrere bevegelser nøyaktig. Dette gjøres på vår tredemølle og i annen ride- og travundervisning. Filming av bevegelser gir viktig informasjon, som sammen med røntgenutstyret avdekker sammenhenger mellom anatomi/skader/slitasje og bevegelsesmønster.

En mekanisk hest har fokus på rytterens innvirkning på hesten, og den registrerer balanse, vektfordeling og sits. Det at hesten er mekanisk gjør også at rytteren i større grad kan rette fokuset på seg selv, og kan lettere korrigere egne feil. Med tanke på belastningsskader og holdbarhet, er det viktig at rytteren utvikler og er bevisst på sin egen kroppskontroll, balanse og rytme, for å kunne fungere optimalt sammen med hesten. Den mekaniske hesten vil brukes i sammenheng med vårt treningsprogram for ryttere, som er utviklet for å korrigere og forbedre styrke, balanse og koordinasjon. Den mekaniske hesten vil i tillegg, sammen med kamera og røntgenutstyr, vise studentene sammenhengen mellom rytterens påvirkning og belastning.

Prosjektet starter opp i august 2019, og det er forventet at utstyret er ferdig implementert i undervisningen i juni 2020.