Totalt 11 hingster var meldt til utstillinga, hvorav en av rasen shetland. Samtlige som møtte ble kåret eller premiert. 

Slettmo Thord ble kåret og stilt som I i kvalitet, og ble spiss i treårsklassen. Slettmo Thord (e. Trollvik Vahkar, u. Skåtnes Cindy) er oppdrettet av Ellinor Jacobsen og eies av Yngvild Jacobsen.

LøvmyrsVilli.jpg

Løvmyrs Villi (bildet over, foto av Elin V. Andersen) var eneste UB-hingst. Hingsten fikk 2. premie og ble stilt som I i kvalitet. Løvmyrs Villi (e. Oksnes Ville, u. Tufte Karisma) er oppdrettet av Lena Bye Martinsen og eies av Tina Bjørklund.

Her finner du resultatene fra utstillinga. Dommerkort vil snart bli tilgjengelig under hver enkelt hest i stamboka.