60 prosent av midlene er avsatt til programområdet veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknisk vitenskap, og 40 prosent er avsatt til programområdet samfunnvitenskap og humaniora.

Utlysningen gjennomføres i to trinn. Ved første trinn ønsker stiftelsen kortfattede idéskisser. De blir vurdert ut fra relevans for hesten og hestenæringen. De som går videre til trinn 2 får mulighet til å sende inn en fullstendig forskningssøknad. Begge trinnene bedømmes av vurderingsgruppen for det aktuelle programområdet. 

Nytt i 2019 er at det er laget en håndbok spesielt tilpasset Stiftelsen Hästforskning, til bruk for både søkere og de som vurderer søknadene. I tillegg er det laget to maler for å forenkle rapporteringarbeidet for pågående prosjekt; en for søknad om fortsatt finansiering og en for sluttrapportering.

VIKTIGE DATOER OG TIDER

  • Trinn 1 åpner 2. april 2019, kl.11.00 
  • Trinn 1 stenger 10. juni 2019, kl. 15.00
  • Trinn 2 åpner 3. september 2019, kl. 11.00
  • Trinn 2 stenger 1. oktober 2019, kl. 15.00
  • Styret i Stiftelsen Hästforskning beslutter tildelingen av midler i desember 2019

Mer informasjon om utlysningen finner du på Stiftelsen Hästforskning side sider. Her finner du også håndbok og skjemaer til nedlasting.