60 prosent av midlene er avsatt til programområdet veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknologi, og 40 prosent er avsatt til programområdet samfunnsvitenskap og humaniora.

Det oppfordres til samarbeidsprosjekter mellom Norge og Sverige, samt samarbeid mellom kompetanseområder/institusjoner og hestenæringen.

Utlysningen gjennomføres i to trinn. Ved første trinn ønsker stiftelsen kortfattede idéskisser, med fokus på relevans for hesten og hestenæringen. De som går videre til trinn 2 får mulighet til å sende inn en fullstendig forskningssøknad. Søknaden skal skrives på engelsk i både trinn 1 og 2, med et sammendrag på norsk eller svensk. Som i forrige års utlysning er det ikke noe øvre tak på OH-kostnader. Trinn 1 stenger den 4. juni klokka 14.00.

Nytt av året er at dersom det er behov for å bruke forsøkshester, skal dette begrunnes med hvorfor og på hvilken måte allerede i trinn 1.

SHF presiserer at søknader som ikke er i henhold til instruksjonene i håndboka vil få automatisk avslag.

For mer informasjon og søknad, se www.hastforskning.se