Våren 2020 har det ikke vært mulig å avholde ordinære hingsteutstillinger som følge av koronapandemien. Avlsorganisasjonen Norges Fjordhestlag valgte derfor å innføre en midlertidig ordning for avlsgodkjenning av fjordhingster som ikke tidligere er kåra eller bedømt i klasse 3 og 2b. ​

For å få avlsgodkjenning måtte alle hingstene gjennomføre en helseundersøkelse utført av lokal veterinær. Hestene ble undersøkt etter fastsatt skjema; "Skjema for helseundersøkelse av fjordhingst for godkjenning i avl", og bilde og video av alle hestene ble vedlagt. Utstillingsveterinær på Nordfjordeid, Torbjørn Nes Hjelle, og leder i kåringsnemda, Nils Ivar Dolvik, har rettledet de lokale veterinærene. De har også vurdert helseattestene som har blitt sendt inn, og på den måten sikret at hingstene som blir satt i avl fyller kravene i avlsplanen for helse, holdbarhet, avtegn og diskvalifiserende lidelser. 

Hingstene som var meldt til førstegangsvisning i klasse 2b og klasse 3 har nå blitt vurdert, og 26 av 27 hingster har blitt godkjent for avl i 2020.

Resultatliste fra avlsgodkjenning av fjordhingster 2020.

Hingstene som har blitt kåret for 2020, får en kvote på 5 hopper. De av hingstene som leies eller kjøpes av lag gis en kvote på 20 hopper. Denne godkjenningen gjelder kun for 2020, for eventuelt videre avlsgodkjenning/premiering må hingsten meldes inn og møte på ordinær hingsteutstilling i 2021 og avlegge utvida bruksprøve.

For de andre klassene bestemte Norges Fjordhestlag følgende i mars:

  • De eldre hingstene, klasse 1A, får utsettelse for å vises til 2021.
  • UB-hingstene, klasse 2A, får beholde sin avlsgodkjenning for ett år til og bes om å komme til UB og ny visning for videre avlsgodkjenning / premiering i 2021.
  • Eldre hingster, klasse 1B, som tidligere ikke har kårings- eller premiegrad, må om de meldes komme tilbake for vurdering i 2021

Les også utfyllende sak hos Norges Fjordhestlag om avlsgodkjenninga.