På alle våre utstillinger har vi innmeldingsfrister, disse er ca. 1 måned før utstillingen, men det kan variere noe. Innmeldingsfristene er ikke tilfeldig satt. Ukene mellom fristen og utstillingen trenger vi på Norsk Hestesenter og den lokale arrangøren for å forberede utstillingen.

Norsk Hestesenter skal dele inn i dommerlag, oppnevne dommere, lage lister og katalogmanus med mer, og de lokale arrangørene skal lage kataloger og forberede alt det praktiske rundt utstillingen. Det er travle dager for avlsavdelingen hos NHS på vår og høst, og det er ofte mange utstillinger tett på hverandre.

Vi får gjerne mange henvendelser etter at innmeldingsfristene har gått ut, fra hesteeiere som har ulike grunner til å melde etter fristen. Disse må vi si nei til, da det medfører veldig mye ekstra jobb og forsinker alle forberedelsene til den enkelte utstilling - noe som igjen går utover de som har meldt innen fristen. Vi vil selvfølgelig ha flest mulig hester på alle våre utstillinger, og oppfordrer derfor alle til å følge med og melde innen de fristene som er satt. 

De nærmeste fristene er:
15. juli - Fræna 17/8: hopper, vallaker og unghester
22. juli - Stryn 24-25/8: hopper, vallaker og unghester
29. juli - Olsborg 31/8: hopper, vallaker og unghester
29. juli - Sogndal 31/8: hopper, vallaker og unghester

Terminliste for årets utstillinger

Innmelding til utstilling