SPINE er et internasjonalt samarbeid mellom ulike utdanningsinstitusjoner for ridelærere, og har som mål å tilpasse/klargjøre ridelærere for det internasjonale markedet. Prosjektet startet i 2017, og avsluttes neste år. I prosjektet har man utviklet en «Extra Qualification» - altså en tilleggsutdannelse ridelærerstudenter kan ta etter de har fullført minimum ridelærer 2. Dette ekstratrinnet består av tre ulike moduler som studentene skal ta i forskjellige land, men alle land skal dog tilby alle de tre modulene. Hensikten med at hver modul tas på forskjellige institusjoner og land er at studentene, i tillegg til den faglige biten, skal få erfaringer og kompetanse på å jobbe i ulike miljøer, både sosialt og kulturelt. Mellom modulene skal studentene gjøre egenstudier og innleveringsoppgaver. Pensum/faglige temaer i modulene er: Hestevelferd, analyse av ridning og trening, forståelse av hesten i et historisk og kulturelt perspektiv, rytterens trening, helse og livsstil, rytterens sits, kulturell forståelse, språk og kommunikasjon, metode og didaktikk, bruk av tekniske hjelpemidler, organisasjon og ledelse, markedsføring og mediekunnskap, lover og regler.

De to første modulene har nå blitt testet ut i henholdsvis Tyskland og Frankrike, og en student fra hver utdanningsinstitusjon har vært testkandidater gjennom prosessen. Neste uke skal man teste den siste modulen, som består av en faglig del og avsluttende eksamen, og det vil foregå her på Norsk Hestesenter. Våre studenter på ridelærer 2 skal være ryttere for de som tar eksamen.