Det er Norsk Hestesenter (NHS) som drifter fjellhamningene i Sikkilsdalen, og NHS velger ut hingstene i samarbeid med avlsorganisasjonene. De siste årene har det gått tre hestefølger i fjelldalen, i hovedsak to med dølahest og ett med kaldblodstraver - men enkelte år har også de andre av våre nasjonale raser vært representert.

Traverhingsten er klar

Valget av traverhingst for sesongen 2021 er landet, og det er den edle og lettbygde hingsten Lome Brage som skal få betjene kaldblodshoppene i fjellet neste sommer. Lome Brage har meget godt lynne og gode egenprestasjoner. Han har tatt 43 seire på 107 starter, fått bestetiden 1.19,3aK og løpt inn 4.551.480 kr. Han har bl.a. vunnet Moe Odins æresløp, Alm Svartens æresløp, Jakob Meyers pokalløp, Elitekampen på Solvalla og Unionstravet på Færjestad. Lome Brage er født i 2007, og er e. H. G. Balder og u. Lomestjerna.

Vi ser fram til en sommer med Lome Brage i fjellet, og hingsten kan få med seg et følge på inntil 30 hopper.

Bakgrunn for valget

Det er mange faktorer inne i bildet ved valg av hingst. Hingsten skal ha egenskaper som er viktig for avlsfremgangen i rasen med tanke på prestasjon, samtidig har kaldblodstraveren i dag en utfordring med for kraftig innavlsøkning. Det medfører at hingster som velges bør ha en stamme som gjør at den kan bidra positivt til genetisk variasjon i populasjonen som helhet.  

Avlsavdelingen på Norsk Hestesenter har ved bruk av verktøyet EvA gjort beregninger for kårede kaldblodshingsters slektskap til rasen. På bakgrunn av disse beregningene ble det plukket ut et antall hingster som kunne være aktuelle utfra lite slektskap til populasjonen. I tillegg fikk vi også noen tilbud om hingster fra deres eiere. Noen av disse falt fra på grunn av for nært slektskap.

Deretter ble andre egenskaper hos de aktuelle hingstene vurdert, slik som helse og prestasjoner. I gruppen av aktuelle kandidater var det også yngre hingster som fortsatt er aktive i løpsbanen. Flere av hingstene som var med i årets vurdering kan absolutt være aktuelle ved en senere anledning. 

Valget av hingst til Sikkilsdalen gjøres av Norsk Hestesenter, men er basert på et samarbeid med avlsorganisasjonen for rasen. For valg av traverhingst har vi hatt dialog med Det Norske Travselskap (DNT) i løpet av prosessen med utvalget.

Innavlsgrad er ikke arvelig

Lome Brage har i seg selv en relativt høy innavlsgrad, men i denne sammenhengen er det ikke innavlsgraden i det enkelte individ som vurderes, men slektskapet til hoppene og de øvrige kåringshingstene i rasen. Innavlsgrad er ikke arvelig, slik at et individ med høy innavlsgrad kan bidra til å redusere innavlen i populasjonen dersom det krysses med individ det ikke er nært beslektet med. 

Det er viktig å tenke populasjonen som helhet og ikke bare innavlsgraden i det enkelte individet, samtidig som enkeltparringer også påvirker populasjonen. Det har de siste årene vært satt en øvre grense for innavlsgraden til et hypotetisk avkom for alle dølahestene som har gått i Sikkilsdalen. Med bakgrunn i de nye bestemmelsene om tette parringer i DNTs avlsplan av 2020, og Norsk Hestesenters overordnede rolle i norsk hesteavl, vil en slik vurdering også gjøres for kaldblodstraverne i 2021.

Innmelding av hopper

Har du ei hoppe som har lyst på en fin fjellflørt?

Lome Brage slippes i Sikkilsdalen den 26. juni 2021 - før slippet står han i vårstasjon på Asak Hestesenter. Innmelding til fjellet skal gjøres elektronisk, og dette kan du gjøre fra januar 2021. Informasjon om innmelding blir lagt ut på våre nettsider om hesteslipp i fjellet. Her finner du også priser m.m.

De andre hingstene som skal gå i fjellet blir valgt etter hingstekåringa på Stav i april.