For avlsvurdering av varmblods traverhingster blir hver hingst gitt en poengsum for avstamming, prestasjoner, eksteriør og helse. Den samlede poengsummen gir grunnlaget for en forventet avlsverdi. Det legges klart størst vekt på hingstens prestasjoner.

Moni Viking ble beste hingst under dagens vurdering, med totalt 74,5 poeng og en høy forventet avlsverdi. Med kun ett poeng lavere fulgte M.S. Triple J., og med totalt 73,5 poeng har også denne hingsten en høy forventet avlsverdi. 

De øvrige hingstene under dagens vurdering; Gigant Invalley, Heartbreaker V.S. og The Last Ticket, fikk middels forventet avlsverdi. Under finner du dommerkort på hver enkelt hingst, her finner du den totale sammenstillingen.

1. Gigant Invalley

2. Heartbreaker V.S.

3. The Last Ticket

4. Moni Viking 

5. M.S. Triple J.