Det som ses på som det viktigste i forbindelse med kåringen, og som vil bli prioritert, er en så normal visning som mulig av alle hingstene. Med det mener vi at de skal gjennom akkurat de samme vurderingene/bedømmelsene som er vanlig på hingstekåringene. Det vil si at de skal gjennom veterinærkontroll, løsvisning, bruksprøve og eksteriørbedømming.

Per i dag ser det dessverre ut til at eneste muligheten er at arrangementet må foregå uten publikum.

Vi ser for oss tre forskjellige alternativer i forbindelse med gjennomføringen:

Alternativ 1. Vi gjennomfører kåringen med oppmøte av UB hingster på tirsdag, og oppstart av de øvrige på fredag. Avslutningen for alle blir søndag 25.april. Dette vil, slik det ser ut per i dag, si at vi må ha en begrensning på maks 3 personer per hest.

Alternativ 2. Hingstekåringa deles i to deler. Dette vil fremdeles innebære at alle hingstene skal gjennom den samme vurderingen, og at UB hingstene må møte opp tirsdag 20.april. Vi avslutter UB-hingstene på fredag, før vi tar imot de øvrige hingstene. Dette vil gjøre at vi har færre hester på plassen til enhver tid, og at vi slik sett kan tillate flere personer per hest. Antall personer per hest kan måtte justeres, da dette kommer an på antall meldte hester.

Alternativ 3. Det mest ønskelige alternativet er selvfølgelig at smittesituasjonen på utstillingstidspunktet er såpass under kontroll at vi kan åpne opp for et større arrangement under kåringa, med publikum!

Den 22.mars skal LD, Stavsplassen og NHS ha et nytt planleggingsmøte. Vi håper at vi da vet mer om situasjonen, og kan ta en endelig avgjørelse i forhold til hvilket av alternativene som skal gjelde for arrangementet. Det vil bli lagt ut ny informasjon så snart som mulig etter dette møtet.  

Styret i LD