Tysdag 30.april
Kl. 15:00:      Frammøte av hingstar til utvida bruksvurdering (UB)
Kl. 15:30:      UB: Veterinærundersøking av hingstar
Kl. 18:00:      Infomøte UB

Onsdag 1. mai
Kl. 08:30:       UB: Lausmønstring og laushopping
Kl. 11:00:       UB: Rideprøver i ridehall og terreng
Kl. 15:00:       UB: Moglegheit for ny rideprøve (frivillig)
Kl. 17:00:       Årsmøte Fjord Horse International, Norsk Fjordhestsenter
Kl. 18:00:       UB: Stallobservasjon
Kl. 19:00:       Jubileumsmarkering Nordfjord fjordhestlag, Nordfjord hotell
Kl. 21:00:       Fjordhestkviss, Nordfjord hotell

Torsdag 2. mai
Kl. 08:00:       UB: Køyreprøver
Kl. 13:00:       UB: Moglegheit for ny køyreprøve (frivillig)
Kl. 13:00:       Veterinærundersøking startar)
Kl. 13:00:       Årsmøte i Norges Fjordhestlag, Nordfjord Hotell
Kl. 15:15:       Kort gjennomgang av reglement m.m., for alle utstillarar, utanfor stallen
Kl. 15:30:       Mønstring på hardt underlag alle klasser
Kl. 16:00:       Show Fjordane folkehøgskule
Kl  18:00:       UB: Stallobservasjonar
Kl. 18.30:       Lausmønstring alle hingstar, unntatt UB
Frå 18:00:      Offisiell fotografering av hingstane på Fjordhestsenteret

Fredag 3. mai
Kl. 08:30:       Gjennomgang av køyreprøva
Kl. 09:00:       Opning av utstillinga. Klassevis mønstring med påfølgjande einskilddømming, køyreprøver, veterinær og måling 
Kl. 14:00:       Showklasse 2-årshingstar
Kl. 20:00:       Utstillingsmiddag

Laurdag 4. mai
Kl.09:30:        Klassevis mønstring
Frå10:00:       Ulike aktivitetar i Øyane, med Barnas Fjordhestlag og Eid bondelag
Kl.11:30:        Opptog av dei utstilte hingstane, Øyane - Eid sentrum
                       Pauseinnslag
Kl.13:30:        Kvalitetsoppstilling og premiering

NB! Med atterhald om endringar.