Hestenæringen i Sverige har mistet en av sine aller viktigste og mest engasjerte personer, og Stiftelsen Hästforskning, som Norsk Hestesenter er en samarbeidspartner i, har mistet en dyktig styreleder.

Vi lyser fred over ditt minne, Stefan.

Se også Stiftelsen Hästforskning sine sider.