Prosjektet innen hesteassistert terapi skal undersøke hvordan denne typen terapi kan bidra som et supplement til behandling av mennesker med emosjonelt ustabil personlighet, som for eksempel adferd med selvskading, selvmordstendenser eller rusproblematikk. Denne pasientgruppen krever ofte stor innsats over tid, men med varierende fremgang, og det er derfor et stort behov for nye tilnærminger som gir støtte i terapien. Prosjektet er tverrfaglig, og både kvalitative og kvantitative metoder skal tas i bruk for å evaluere hesteassistert terapi som et supplement under dialektisk adferdsterapi av disse pasientene.

Prosjektet ligger under området samfunnsvitenskap og humaniora i forskningsprogrammet til SHF.

Innen bevaring av nasjonale hesteraser er det bevilget midler til et prosjekt som gjennom sin forskning skal bidra til holdbare populasjoner av rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest, som i dag har små populasjoner med et relativt lavt antall fødte føll. Prosjektet tar sikte på å øke kunnskapen om reproduksjonshelse, med særlig fokus på epidemiologi og innavl, samt identifisering av recessive mutasjoner som forårsaker embryodød. Målet er å gi avlsanbefalinger for de respektive rasene for å få økt fertilitet og dermed mer genetisk holdbare populasjoner.

Prosjektet ligger under området veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknologi i forskningsprogrammet til SHF.

- Vurderingsgruppene har i denne målrettede utlysningen for hesteforskning i Norge valgt ut to prosjekter som tar for seg viktige aspekter innen de utlyste områdene. Prosjektene forventes å ha en stor påvirkning og relevans for hesten, hestenæringen og for hestens rolle i relasjon med mennesker innenfor de respektive områdene, sier Lina Bengtsson, forskningssekretær i Stiftelsen Hästforskning.

De nye prosjektene

  • FeNomen: Fertility in national Norwegian horse breeds (Ingrid H. Holmøy, NMBU - Norwegian University of Life Sciences, Veterinary Faculty)
  • Implementation of horse-assisted interventions in Dialectic Behavioral Therapy (Elisabeth Haug, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet)

Stiftelsen Hästforskning bevilger penger til forskning på hesten og hestenæringen i Sverige og Norge. Norsk Hestesenter er en samarbeidspartner i stiftelsen. Fra norsk side kommer den finansielle støtten fra Norsk Hestesenter (gjennom midler fra Norsk Rikstoto), Norges Forskningsråd og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.