60 prosent av utlysningens midler er avsatt til programområdet veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknologi, og 40 prosent er avsatt til programområdet samfunnsvitenskap og humaniora.

Det oppmuntres til samarbeidsprosjekter mellom Sverige og Norge, samt samarbeid mellom kompetanseområder/institusjoner og næringen. Samtlige deler av Stiftelsen Hästforsknings forskningsprogram dekkes i utlysningen, der de respektive programområdene nå inkluderer et særskilt fokusområde; Hestens velferd i bruk av- og kommunikasjonen med hesten.

Utlysningen gjennomføres i to trinn. Ved første trinn ønsker stiftelsen kortfattede idéskisser. De blir vurdert ut fra relevans for hesten og hestenæringen. De som går videre til trinn 2 får mulighet til å sende inn en fullskala forskningssøknad. Søknadene skal skrives på engelsk i begge trinn.

Som i forrige års utlysning er det ikke noe øvre tak på OH-kostnader. Trinn 1 stenger den 3. juni klokka 14.00. Dersom det er behov for å bruke forsøkshester, skal dette begrunnes med hvorfor og på hvilken måte allerede i trinn 1.

SHF presiserer at søknader som ikke er i henhold til instruksjonene i håndboka vil få automatisk avslag.

For mer informasjon og søknad, se www.hastforskning.se

Stiftelsen Hästforskning finansierer hesteforskning i Sverige og Norge, og Norsk Hestesenter er en samarbeidspartner i stiftelsen. Fra norsk side kommer den finansielle støtten fra Norsk Hestesenter (midler fra Norsk Rikstoto, øremerket av LMD), Norges Forskningsråd og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.