Norsk Hestesenter sin fagskoleutdanning har et begrenset antall studieplasser, og det er et veldig fint knippe med studenter som går enten ridelærer eller travtrenerutdanningen. Det betyr at man blir godt kjent med hverandre, og selv om gleden er stor over å ha fullført studiene, er det også litt vemodig å ta farvel - både for studentene og for de ansatte ved NHS. I studieåret 2018/2019 har vi hatt 21 studenter ved Norsk Hestesenter. Elleve studenter på ridelærer II, fire på ridelærer III og seks på travtrenerutdanningen. Svært dedikerte studenter med et stort hjerte for hesten! . 

Den 6. juni ble den tradisjonelle avslutningslunsjen avholdt, med taler og utdeling av gaver. Årets travtrenerstipend ble også delt ut, et stipend på 4000 kr gitt av DNT og NHS. Stipendet gikk i år til Anna Nyborg, for blant annet å ha vist god framgang gjennom studiet, sine gode samarbeidsevner og store arbeidskapasitet. Karin Robertsen (ridelærer III) fikk tildelt årets gavekort på et inspirasjonskurs for ridelærere, for sin utvikling gjennom studiet. Karin flytter forøvrig langt unna Toten, da hun skal begynne som rideskolesjef i Tromsø! Vi gratulerer begge to!

Norsk Hestesenter ønsker å takke alle studentene for et fint år med mye engasjement og innsatsvilje! Lykke til videre til alle som er ferdige med sine studier, og velkommen tilbake til de som fortsetter til høsten! En ekstra velkommen gir vi til Stine Ekra og Hanne Brendengen som starter som trainee på henholdsvis ridelærer og trav fra høsten av.

IMGP1134.jpg

Ridelærer III-studentene er ikke redde for å hoppe (enten det dreier seg om over hindere eller ut i det ukjente) - og vi er trygge på at de lander godt uansett! F.v.: Thea Meltzer, Karin Robertsen, Elise Skarheim Pettersen og Stine Ekra.

 

IMGP1148.jpgÅrets travtrenerkull med trainee Mari Ann Skålien (t.v.) og hovedinstruktør Jo Svenstad (bak t.h.). Studentene er (bak f.v.): Gerhard Winter Bue, Thor Eldar Westby, Helene Holum Sæther, Hanne Brendengen, Stine Øien Solbakken og Anna Nyborg.