Kriteriene for å bli tildelt stipendet er blant annet at studenten viser gode sosiale ferdigheter og er en god rollemodell for medstudenter og elever i rideskolen, er ansvarsfull og bidrar positivt, viser god framgang i studiet og viser god horsemanship. Midlene skal brukes til videre faglig utvikling.

Årets mottaker ble Sara Næss Hoem, student på ridelærer 1, og vi gratulerer med et velfortjent stipend! Øystein Bakken, leder på undervisningsavdelingen, sto for utdelingen (bildet under).

stipend2019.jpg