Våren 2020 har det ikke vært mulig å avholde ordinære hingsteutstillinger som følge av koronapandemien. Avlsorganisasjonen Landslaget for Nordlandshest/lyngshest besluttet derfor at alle hingster meldt til førstegangskåring i 2020 får tildelt en kvote på 5 hopper med følgende betingelser:

  • Det leveres inn en veterinærattest lik den som brukes på hingsteutstillingene.
  • Veterinærattesten skal vurderes av utstillingsveterinærer før kvoten tildeles.
  • Det skal tas hårprøve for testing av sølvgen i henhold til avlsplanen.

18 hingster har fått midlertidig avlsgodkjenning for 2020. Liste over midlertidig avlsgodkjente hingster.

 

Det presiseres at ingen av hingstene meldt til førstegangskåring kan benyttes i avl før de har mottatt midlertidig avlsgodkjennelse for avlssesong 2020 fra Norsk Hestesenter. Avlsgodkjenningene er sendt fra NHS denne uka, og i dette brevet får også hver enkelt hingsteeier resultatet av sølvgentestingen. Vi gjør oppmerksom på at den midlertidige avlsgodkjenningen ikke vil ha innvirkning på det normale løpet til hingstene, og de vil måtte stille til ordinær kåring til neste år i henhold til utstillingsreglementet. 

 

Alle nordlandshest/lyngshest-hingster som er meldt til utvida bruksprøve i 2020 får virke i avlen i 2020 innenfor sin allerede gitte hoppekvote.