Remonteprogrammet er en del av Ridelærer III-utdanningen, og det er ridelærerstudentene som under kyndig veiledning gjennomfører skoleringen av hestene. Hensikten er å gjøre studentene i stand til å skolere unge ridehester gjennom systematisk arbeid både i stallen og i ridehuset. Remonteprogrammet består av innlæring av hjelperne og enkle øvelser, ridning i terreng og hopping under rytter. Det blir også jobbet med hestens form i forhold til vekst, utdanningsnivå og balanse. 

Under årets remonteprogram har det deltatt fire dølahester og fire halvblodshester, og hestene har blitt ridd fire økter i uka. 

- Dette er et fag som gir studentene mye, de får lære om seg selv og hvordan de som person kan påvirke hesten både bevisst og ubevisst. De har gjort en god jobb, vært positive og modige, forteller instruktør Hanne Dahl Lien, som sammen med instruktør Christien Kloos og trainee Stine Ekra har vært ansvarlige for remonteprogrammet.

Både hester og studenter fikk vist seg godt fram under avslutningen, og vi retter en stor takk til de som benytter seg av tilbudet vårt om remonteprogram. 

Flere bilder finner du på vår Instagramkonto.