Årets hästforskningsprojekt 2019 gikk til forskerne Johan Bröjer, Katarina Nostell og Sanna Truelsen Lindåse ved Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), for sitt prosjekt «Insulinkänslighet och insulinsignalering efter viktminskning hos hästar med metabolt syndrom - en möjlighet att förstå mekanismerna bakom insulinresistens och fång».

Ekvint metabolt syndrom (EMS) betegnes som en velferdssykdom, og man ser en økende forekomst av sykdommen blant hester. Karakteristisk for sykdommen er overvekt, insulinresistens og økt risiko for forfangenhet.

– Forskergruppens arbeid rundt disse spørsmålene er svært viktige for hestevelferden, da vi ser et økende antall hester som kan klassifiseres som fete eller som lider av EMS. Med økt kunnskap på området kan flere hester få en bedre helse i fremtiden, sier Lina Bengtsson, forskningssekretær i Stiftelsen Hästforskning. 

Årets hedersomnämnande 2019 fikk Jenny Yngvesson, SLU, for sitt prosjekt «Inhysningens betydelse för hästvälfärd, arbete, säkerhet och pedagogik på svenska ridskolor». I studien undersøkte man de etiske argumentene for ulike oppstallingsløsninger, videre så man på hestevelferden, elevenes sikkerhet, de ansattes arbeidsmiljø og rideskolenes kunnskapsformidling og pedagogikk. 

– Å studere hvorfor vi holder hester på den måten vi gjør er viktig for hestevelferden i fremtiden, og kan påvirke en stor andel av hestepopulasjonen. Rideskolene utdanner dessuten fremtidens hesteholdere, noe som gjør deres valg i slike spørsmål ekstra interessante å studere, sier Lina Bengtsson avslutningsvis.

Her kan du lese mer om prosjektene:
Insulinkänslighet och insulinsignalering efter viktminskning hos hästar med metabolt syndrom - en möjlighet att förstå mekanismerna bakom insulinresistens och fång
Inhysningens betydelse för hästvälfärd, arbete, säkerhet och pedagogik på svenska ridskolor

Hvert år deler Stiftelsen Hästforskning ut prisen Årets hästforskningsprojekt og Årets hedersomnämnande. Det er stiftelsens styre som beslutter hvem som skal motta prisene. Begge prisene består av et reisestipend på 25 000 SEK og et diplom.