Det ledige vikariatet er en 50% prosent stilling og er av ett års varighet. Stillingen kan kombineres med et 50% vikariat i Stiftelsen lantbruksforskning.

Utlysningen finner du på Stiftelsen Hästforskning sine sider.