”Årets hästforskningsprojekt” deles ut til forskningsprosjektet Kartlegging av prestasjonsegenskaper, genetisk variasjon og helse hos kaldblodstraveren. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Sverige og Norge. Bak prosjektet står forskerene Gabriella Lindgren, Sveriges Lantbruksuniversitet, og Eric Strand, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet – sammen med en gruppe forskere fra de respektive universitetene. Forskerne har sett på flere ulike egenskaper, og de detaljerte genetiske vurderingene som har blitt gjort har lagt grunnlaget for hvordan man kan forbedre helsen og holdbarheten hos rasen.

– Dette er et spennende prosjekt som er veldig godt gjennomført, og som kan komme til å øke kaldblodstraverens velferd gjennom bedre tilpasset trening og løp framover, sier Mia Adler Westholm, veterinær og vikarierende forskningssekretær i Stiftelsen Hästforskning.

”Årets hedersomnämnande” får Henrik Lerner og Gunilla Silfverberg ved Ersta Sköndal högskola for deres forskning Hesten og menneskets velferd og verdighet. I forskningen er det utviklet en modell som gir en etisk vurdering av velferd og verdighet for hest og menneske ved bruk av hest i terapi. En viktig del av prosjektet har vært å syntetisere litteraturen som finnes om hesters kognisjon og atferd, for å si noe om hvordan hestens veldferd og verdighet kan kobles sammen med modellen. Resultatet blir en del av en ny bok om emnet.

– Dette er et veldig viktig prosjekt for å få et verktøy som sikrer hestevelferden ved bruk av hest i terapi, et område i stadig vekst, sier Mia Adler Westholm.– At kunnskapen videreføres i ny littertaur et viktig for framtiden, fastslår hun.

Det er styret i Stiftelsen Hästforskning som beslutter hvem som hvert år skal motta prisene. Hver pris består av et stipend på 25 000 SEK, samt et diplom. Mer informasjon om prosjektene og forskningsresultatene finner du på nettsiden til Stiftelsen Hästforskning.

gabriella.jpg    Henrik blommor.jpg
Gabriella Lindgren og Henrik Lerner.

Stiftelsen Hästforskning finansierer hesteforskning i Sverige og Norge, for å bidra til god hestevelferd og økt verdiskapning for hele hestenæringen gjennom ny kunnskap. Stiftelsen Hästforskning ble stiftet i 2004 av Hästnäringens Nationella Stiftelse i samarbeid med AB Trav och Galopp (ATG), Agria Djurforsäkring og Stiftelsen Lantbruksforskning. Norsk Hestesenter er en samarbeidspartner i stiftelsen, og Landbruks- og matedepartementet øremerker i tildelingsbrevet til NHS (overføringer fra Norsk Rikstoto) to millioner kroner årlig til det norsk-svenske forskningssamarbeidet.