Innen området veterinærmedisin, husdyrsvitenskap og teknologi/naturvitenskap omhandler to av prosjektene tarmparasitter. I det ene prosjektet skal forskerne utvikle en ny vaksine, i det andre prosjektet skal man forske på nye metoder for kontroll og overvåking av resistente parasitter. De tre andre prosjektene tar for seg henholdsvis ny diagnostisering av virusinfeksjoner, «wobbler-syndrom» hos unghester og tøyle- og tømmetrykk hos travhester.

Under området samfunnsvitenskap og humaniora bevilges det midler til et prosjekt som har som mål å utdype forståelsen for hvordan hestenæringens økonomiske betydning kan beskrives og visualiseres på mikronivå, ved hjelp av forbruk- og produksjonsdata for både Sverige og Norge. Det andre prosjektet som får midler omhandler instruksjonene ridelæreren gir til sine elever, og skal gi ny kunnskap om pedagogikk og opplæring.

- Som alltid har det vært en tøff jobb for vurderingsgruppene å velge ut prosjekter fra alle de gode søknadene, og vi er ekstra glade for at vi i år har fått inn så mange bra samarbeidsprosjekter mellom Norge og Sverige. Alle de utvalgte prosjektene kommer til å ha stor betydning i begge landene, sier Mia Adler Westholm, vikarierende forskningssekretær i Stiftelsen Hästforskning.

Nye prosjekter som har fått tildelt midler

  • Anatomisk beskrivelse av den nevro-sentrale synchondrosen: strukturen som kan forklare cervical vertebral stenotisk myelopati ("wobbler") på unge hester (Kristin Olstad, NMBU och Bjornar Ytrehus, SLU)
  • Från negativ till positiv - Ny diagnostik för identifiering av etiologi vid okända virusinfektioner hos häst (Anne-Lie Blomström, SLU)
  • Läkemedelsresistenta spolmaskar - nya metoder för kontroll och övervakning av resistenta parasiter (Eva Tydén, SLU)
  • Tömtryck hos varmblodiga travare: kör vi med trasiga bromsar? (Elke Hartmann, SLU)
  • Möjlig formulering av ett vaccin mot Strongylus vulgaris (Caroline Fossum, SLU)
  • Fördjupad förståelse och visualisering av samhällsekonomiska effekter av hästnäringen: Utökad modell för hästnäringen i Sverige och Norge (Tobias Heldt, Högskolan Dalarna och Grete Stokstad, NIBIO)
  • Ryttarkänsla i praktiken - hur man undervisar ryttare (Anna Byström, SLU och Sigrid Lykkjen, NMBU)

 

For mer informasjon om tildelte midler, se Stiftelsen Hästforskning sine nettsider.