Pekka Olson representerer Agria i styret, og har gjort det siden Stiftelsen Hästforskning ble opprettet i 2004. Olson har vært styreleder siden 2019. Mye har skjedd siden starten for 17 år siden; blant annet fikk stiftelsen i 2006 for første gang statlig samfinansiering gjennom forskningsrådet Formas, og i 2009 ble det innledet et samarbeid med Norge om hesteforksning - for å løfte fram samarbedsprosjekter mellom landene, der den norske hestenæringen og staten bidrar med forskningsmidler.

– Det har vært en fantastisk reise å være med på, sier Pekka Olson. – Både med stiftelsen og all den forskningen vi har hatt mulighet til å finansiere. Resultatene av forskningen har virkelig utgjort en forskjell i hestenæringene i begge land, og det er vi veldig stolte over. 

Johan Hellander, som representerer Svensk Travsport og ATG i styret, tar nå over rollen som styreleder. Hellander har sittet i styret siden 2018.

– Jeg ser fram til å starte som styreleder, og vil rette en varm takk til Pekka for hans arbeid gjennom årene, sier Johan Hellander. – Sammen med stiftelsens finansielle bidragytere skal vi fortsette arbeidet for relevant og kvalitativ hesteforskning.

Den 1. april åpner årets åpne utlysning. Det pågår også nå en vurdering av søknadene som har kommet inn i forbindelse med utlysningen rettet mot norske forskningsmiljøer. Hvilke prosjekter som får bevilget midler i den utlysningen vil bli offentliggjort i april. 

 

Stiftelsen Hästforskning bevilger penger til forskning på hesten og hestenæringen i Sverige og Norge. Norsk Hestesenter er en samarbeidspartner i stiftelsen. Fra norsk side kommer den finansielle støtten fra Norsk Hestesenter (gjennom midler fra Norsk Rikstoto), Norges Forskningsråd og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

www.hastforskning.se